18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އަމަލް ކްލޫނީ

އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެ އިންކަމަށް ބުނާ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެ

  • އަމަލް އާއި ޖޯޖް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ވެނީސްގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  6. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. މާދަމާ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަނީ


އަމަލް ބާސެލޯނާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭޑީޕީ ރީތިންކް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޯޖް ކޫލޫނގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަޝްހޫރު ވަކީލް އަމަލް ކްލޫނީގެ އާ ފޮޓޯތަކަކާއެކު އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެއިންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެއެވެ.

މިވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެގެން ދިއައީ ޖޯޖް އަދި އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އަމަލް ބާސެލޯނާއަށްކުރި ދަތުރުގައި ބާސެލޯނާ އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި އަމަލްގެ ބަނޑު ތަންކޮޅެއް ވައްކޮށް ބޮޑުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުމުންނެވެ.

ޖޯޖްގެ މަންމައާ ބައްޕައާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމަލް ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅެއްގައި އިންނަވަނިކޮށް ފެނިފައިވެއެވެ.

އަމަލް އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭޑީޕީ ރީތިންކް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މޮޑަރޭޓަރަކީ ޖޯޖްގެ ބައްޕައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަމަލްވަނީ މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު 39 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ބާސެލޯނާގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަމަލް އާއި ޖޯޖް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ވެނީސްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް