19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އަމަލް ކްލޫނީ

އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެ އިންކަމަށް ބުނާ އަޑު އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެ

  • އަމަލް އާއި ޖޯޖް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ވެނީސްގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 6 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޯމަ 17:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


އަމަލް ބާސެލޯނާއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭޑީޕީ ރީތިންކް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި ޖޯޖް ކޫލޫނގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަޝްހޫރު ވަކީލް އަމަލް ކްލޫނީގެ އާ ފޮޓޯތަކަކާއެކު އަމަލް ކްލޫނީ ބަލިވެއިންކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ގަދަވެއްޖެއެވެ.

މިވާހަކަތަކުގެ އަޑު ގަދަވެގެން ދިއައީ ޖޯޖް އަދި އޭނާގެ އާއިލާއާއެކު އަމަލް ބާސެލޯނާއަށްކުރި ދަތުރުގައި ބާސެލޯނާ އެއާޕޯޓުން ނުކުންނަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްގައި އަމަލްގެ ބަނޑު ތަންކޮޅެއް ވައްކޮށް ބޮޑުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވުމުންނެވެ.

ޖޯޖްގެ މަންމައާ ބައްޕައާއެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަމަލް ރޭގަނޑުގެ ފަރީއްކޮޅެއްގައި އިންނަވަނިކޮށް ފެނިފައިވެއެވެ.

އަމަލް އެ ސިޓީއަށް ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭޑީޕީ ރީތިންކް ހިއުމަން ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރު ފުޅެކެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މޮޑަރޭޓަރަކީ ޖޯޖްގެ ބައްޕައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަމަލްވަނީ މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު 39 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ބާސެލޯނާގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އަމަލް އާއި ޖޯޖް ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު އިޓަލީގެ ވެނީސްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް