18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

އުމަރު ނަސީރު

ނަޝީދު ބޭނުންވިޔަސް ބަރުލަމާނީއެއް ނުގެނެވޭނެ: އުމަރު ނަސީރު

 • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމާއި ދެކޮޅަށް ދިވެހިން ތެދުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 • ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ކުރިން ވެސް ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި
 • ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވަނީ އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ ޚިޔާލާ ފިކުރު ކަމަށް
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 8 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި 20:44 | |

މަގުބޫލް

 1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
 2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
 3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
 4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
 5. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
 6. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
 7. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
 8. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ


އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވަނީ ނަޝީދުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަމަށް -- ގޫގުލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބު ވިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ފުރޮޅާލަން ނަޝީދު ކިތަންމެ މަސައްކަތެއް ކުރެއްވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ ރާއްޖޭގައި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ބަސް ބުނާ ވެރިކަމެއް ބާއްވަން ކަމަށެވެ.

ބަރުލަމާނީއަށް ކުރިންވެސް ދިވެހިން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ނިޒާމަކީ ރާއްޖޭގައި ވިއްކޭނެ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށްވެސް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށް ނަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތަކީ ނުވާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެތައް ދިވެހިންނެއް ތެދުވާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު ޗަލެންޖަކީ ރައީސް ނަޝީދު ކަމަށްވެސް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އުމަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މިހާރުވެސް އެ މަންޒަރުތައް ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ދެން ދުވަހަކަށްފަހު ދުވަހެއް ދާނީ ގޯސްވަމުން ކަމަށާއި އެގޮތުން ނަޝީދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި ގޮތަށް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއްގެ ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ އެކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިން އަހަރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅުއްވުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނުގެ ހިޔާލަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމާއި އެއީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ނިޒާމް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑަކީ އަބަދުވެސް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދު ކުރާ މީހެއް، އެކަމަކީ ވަކި އިރެއްގައި އަޅުގަނޑު ގަބޫލު ކުރާ ކަމެއް ނޫން، އަޅުގަނޑު އަބަދުވެސް ދެކޭ ގޮތުގައި ސާފު ގޮތުގައި ވެރިކަން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހޭ ނިޒަމަކީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް، އެއީ އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލާއި ފިކުރު" ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ރާއްޖޭގައި ތައާރުފު ކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސީއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ހުރި ކަމަށްވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ގޮބޮޅިބެ

1 ހަފްތާކުރިން

Is he still around? Who wastes his time getting an interview from this person.

0
0
KAku

1 ހަފްތާކުރިން

rayyitun beynun veema hunnaane.Umaru gaboolu nukurias.

1
0
އަހުމަދު ނިޙާން

1 ހަފްތާކުރިން

މި ޢުމަރަކީ ރައީސްދާއި ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅޭމީހެއް މިޢީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް ބުރަދަނެއްހުރި މީހެއްނޫން އަދި ޢުމަރަކީ ރައީސް ނަޝީދާއި ދެކޮޅަށް ބަޣާވާތްކުރި ބާޣީއެއް އަދި ޖަލަށް ޔާމީނާއި އެކީ ވަންނަންޖެހޭ މީހެއް، ކާކުތަ މީނަގެ ވާހަކަ އަޑުއަހާނީ،

0
0
ތަސީސް

1 ހަފްތާކުރިން

ފަނަރަސަތޭކަ މީހުންގެ ސޮއި ނުލިބުނު މީހަކު، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ތާޢީދު ބޮޑު ލީޑަރު ކުރަން އުޅޭ ކަންތައް ކާމިޔާބު ވިޔަކަ ނުދޭނަމޭ ބުނީމާ އަންނަނީ ހިނި.

1
0