18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 05 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވުޑް

ކަންގަނާ އުފަން ރަށުގައި ދިވާލީ ފާހަގަ ކުރަނީ

  • ކަންގަނާ ވަނީ އޭނާ އާއިލާއާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 7 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 23:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  6. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  7. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  8. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟


ކަންގަނާ ރަނައުތް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިއެއް ކަމުގައިވާ ކަންގަނާ ރަނައުތު އޭނާގެ އުފަންރަށް މަނާލީގައި އާއިލާ އާއި އެކު ދިވާލީ ފާގަހަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

ކަންގަނާ ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

އެ ފޮޓޯތަކުގައި ކަންގަނާ ފެނިގެންދަނީ އޭނާގެ ދެބެއިން ކަމަށްވާ ރަންގޯލީ ޗާންދެލް އާއި އަކްޝިތު ރަނައުތު އާއި އެކު ސްނޯ މަތީގައި މަޖާކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާގެ ނެފިއު ޕްރިތްވީ ރާޖްގެ ކޮނޑުމައްޗަށް ލައިގެން މަޖާކުރާ ފޮޓޯތައް ވެސް ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

"މިފަހަރުގެ ދިވާލީ އަހަރެންގެ މުޅި އާއިލާ ފާހަގަ ކުރާނީ އެކުގައި. އަހަރެންގެ ބޭބެ އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އާއިލާއަށް ތަޢާރަފް ކޮށްދީ އެ މީހުންގެ ގުޅުން އޮފިޝަލް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި. އެހެންވެ އަހަރުމެން ބޭނުން ވަނީ މި ޚާއްސަ ދުވަހުގައި އެކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށް،" ކަންގަނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ތިން ދުވަހުގެ މި ފެސްޓިވަލް ނިމުމަށްފަހު އަންނަން އޮތް އޭނާގެ ފިލްމް "މަނިކަރްނިކާ ދަ ކްއީން އޮފް ޖާންސީ"ގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތްތައް ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ޕަންގާ" ގެ ޝޫޓިން ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފއެވެ. މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައި ވަނީ 25 ދަވަހަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް