19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 05:57
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:19
މަޣްރިބް 18:14
ޢިޝާ 19:27

މާރާމާރީ ހިންގުން

މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް އަށް ހަމަލާދީފި

  • ޝިހާމްއަށް ހަމަލާ ދިނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 7 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ 23:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  5. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  6. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ބްރޯޑްކޮމް މިހާރު ހުދުކާފޫރަށް ވީތޯ؟
  8. ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން އިންޓަޕޯލުން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރުނު މީހުންގެ ނަންތައް ނަގައިފި


މާމިގިލީގެ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޝިހާމް -- އާކައިވް

އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ ނާއިބް ރައީސް ޝިހާމް މުހައްމަދަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީ މާރާމާރި ހިންގައިފިއެވެ.

ޝިހާމްގެ އެކުވެރިޔަކު ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ކިޔައިދިން ގޮތުގައި ޝިހާމްއަށް ހަމަލާ ދިނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 10:30 ހާއިރު އެވެ. ހަމަލާދިނީ ސައިކަލުގައި ދަނިކޮށް ކަމަށާއި، ބަޔަކު އައިސް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ސީރިއެސް އަނިޔާއެއް ނުލިބޭ. ޝިހާމްއަކީ ރަށު މީހެއް ނޫން. ރަށު މީހަކާއި އިނދެގެން އައިސް މިރަށުގައި ދިރިއުޅެނީ. އެކަމު ދެން އެހެން ހަމަލާދީ އިންޒާރު ދެންޏާ ބިރުގަނެ ޖެހިލުންވާނެ،" އެމީހާ ބުންޏެވެ.

ނަން ހާމަ ނުކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށް ޝިހާމްގެ އެކުވެރިޔާ ބުނީ ދެތިން މަސް ކުރިން ފެށިގެން ޝިހާމްއަށް ހަމަލާދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އަންނަ ކަމަށާއި، އިންޒާރު ދެމުން އަންނަނީ ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް ކަމަށެވެ.

"ސިޔާސީ ކަންތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން މިއުޅެނީ." އެމީހާ ބުންޏެވެ.

މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށާއި، ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް އެމީހާ ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިމައްސަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ފުލުހުންގެ ބަހެއް ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް