25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ޕްރިޔަންކާ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

  • ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ހިއްސާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 06:43 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


މަޝްހޫރު ފިލްމީތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ -- ގޫގުލް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނި އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު 2 ގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފައި ވަނިކޮށް ޕްރިޔަންކާގެ އާއިލާ އާއި ރަހުމަތްތެރިން މިވަނީ ނިއުޔޯކްގައި އޭނާގެ ބްރައިޑަލް ޝަވަރ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި ބްރައިޑަލް ޝަވަރ ފާހަގަކުރި ކުރި އިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ބްރައިޑަލް ޝަވަރއަށް ދިޔަ ގާތް އެކުވެރިންގެ ތެރޭގައި ލުޕިޓާ ނަޔޯންގޯ އަދި ކެލީ ރިޕާގެ އިތުރުން ވެސް ގިނަ ރައްޓެހިން ހިމެނެއެވެ.

ފިލްމް މޭކަރ މުބީނާ ރެޓޯންސޭ އާއި އޭނާގެ އަންޖުލާ އަޗާރިއާއަށް ޕްރިޔަންކާ ވަނީ އެހާ ފުރިހަމަ ބްރައިޑަލް ޝަވަރއެއް ބާއްވަދީނީތީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ޕްރިޔަންކާ ހިއްސާ ކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި އޭނާގެ މަންމަ މަދޫ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކްގެ މަންމަ  އެޑެނީސް ރިޗާޑް އަދި އޭނާގެ އެކުވެރިންނާ އެކު ނަޝާ ވީޑިއޯއެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕްރިޔަންކާގެ އެކުވެރި ހޮލީވުޑް ތަރި ލުޕިޓާ ނަޔޯންގޯ އަދި ކެލީ ރިޕާ ހިމެނެއެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ ބަރައިޑަލް ޝަވާގައި އޭނާ ލާފައި ހުރީ ގައުން އެކެވެ. އަދި ކަރުގައި ވަނީ ހިމަ ޑައިމަންޑް ނެކްލޭސްއެއް އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ވަނީ އެ މީހުންގެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ޖޯދްޕޫރުގައި ބާއްވަން ފައިނަލްކޮށްފައެވެ. ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ކައިވެނި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މެހްރަންގަތު ފޯޓްގައި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް އެންގޭޖް ކޮށްފައި ވަނީ މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 18 ގައެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ އެންގޭޖްމެންޓް ހަފްލާ ބާއްވާފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ސަގާފަތާ އެއްގޮތަށް މުމްބާއީގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް