25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އިންޑިގޯ އެއަރލައިން

އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ނޮވެމްބަރ މަހު ރާއްޖެއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

 • އިންޑިޔާގެ ތިން މަންޒިލަކަށް ދަތުރުކުރޭ
 • އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން
 • އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 30 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 16:35 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 2. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 3. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
 4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 7. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި
 8. މަޖިލީހުގައި ހޫނު ބަހުސެއް: އިލްހާމާއި ލަތީފުގެ ބަހުގެ ހަމަލާ ރައީސަށް


އިންޑިގޯ: ލޯ ކޮސްޓް އެންމެ ބޮޑު އެއަރލައިން -- ގޫގުލް

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު ލޯ ކޮސްޓް އެއަރލައިން އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިންޑިގޯގެ ދަތުރުތައް ފަށަން ތައްޔާރު ވަމުންދާއިރު މިއީ އެ އެއަރލައިންގެ 13 ވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަންޒިލް ކަމަށް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކު މާލެ-ކޮޗިން އަށް ދަތުރުތައް ބާއްވާއިރު މާލެ- މުމްބާއީ އާއި ދެމެދު ހަފްތާއަކު ފަސް ދަތުރުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މާލެ- ބެންގަލޫރުއާއި ދެމެދެ ހަފްތާއަކު ދެ ދަތުރު ކުރުމަށް ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވެއެވެ.

މިފްލައިޓްތަކަކީ ބިޒްނަޒް ކްލާސްއާއި އެކު އެންމެ ހެޔޮ އަގުގައި ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ އެއަރލައިންތަކަށްވާއިރު އިންޑިގޯ ވެބްސައިޓުން ދަތުރުތަކަށް ބުކިން ހެދޭނެ ކަމަށް އެއަރލައިނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަލަށް ފަށާ މިމަންޒިލްތަކާއި އެކު މާލެ-ކޮޗިން، މާލެ- މުމްބާއި، މާލެ- ބެގަލޫރަށް އޯލް އިންކްލޫސިވް ފެއަރ ފަށާނީ 80 ޑޮލަރުން ކަމަށް އިންޑިގޯއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އިންޑިގޯގެ ޗީފް ކޮމާޝަލް އޮފިސަރ ވިލިއަމް ބޯލްޓާރ ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފެށޭތީ އެކަމާއި ވަރަށް އުފާކުރާ ކަމަށާއި އިންޑިޔާގެ އެންމެ ހިތްގައިމު ތިން މަންޒިލަށް ދަތުރުތައް ފެށުމަކީ މިތަންތަނުގެ ރީތިކަން ކުޑަ އަގަގެއްގައި ދެ ގައުމުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ވެސް ބަލާލެވޭނެ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކަސްޓަމަރުންގެ ޑިމާންޑަށް ބެލުމަށް ފަހު އިތުރު މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް ބޯލްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް