19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯ

ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯގެ ޓްރެއިލާ އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަނީ!

  • ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަނީ ނޮވެމްބަރު 29 ގައި
  • ފިލްމަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމެއް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 29 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 22:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯގެ ޕޯސްޓަރ -- ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ

ފިލްމް ޓޫ ޕޮއިންޓް ޒީރޯގެ ޓްރެއިލާ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތިން ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ފިލްމަކީ ޝަންކަރް ލިޔެ ޑައިރެކްޓްކޮށް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އަދި މި ފިލްމް ޕްރޮޑިއުސް ކޮށްފައިވަނީ ސުބާސް ކަރަންއެވެ. ފިލްމަކީ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމެކެވެ.

ފިލްމުގައި އަކްޝޭ ކުމާރް ވިލަންއެއްގެ ރޯލުން ފެނިގެންދާއިރު އެމީ ޖެކްސަން ހަރަކާތްތެރިވަނީ އަންހެން ލީޑް ރޯލުގެ ބައިންނެވެ. އަދި ފިލްމްގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރ ރަޖްނީކާންތް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފިލްމްގެ ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުން 543-400 ރުޕީސްގެ އަގެއް ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު މިއީ އިންޑިއާގައި އުފެއްދާ އެންމެ އަގު ބޮޑު ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފިލްމަށް ވެގެންދާނެއެވެ. ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު 29 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.

އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވާ ގޮތުން ފިލްމް ޓަމިލް ބަހުންނާއި ހިންދީ ބަހުގެ އިތުރުން އިތުރުން 13 ބަހަކުން ޑަބް ކުރުމަށްފަހު ރިލީޒްކުރާނެއެވެ.

ފިލްމްގެ 3D ޓީޒާ ސެޕްޓެމްބަރު 12 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު ރަޖްނީކާންތް އާއި އަކްޝޭ ފެނިގެންދަނީ ވަރަށް ތަފާތު ރޯލަކުންނެވެ.

 

 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް