20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ބާޒާރު ބެލުމަށް ކަރީނާ އާއި ސައިފް އެކުގައި

  • އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ ކަރީނާ އަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ކަރީނާ ކަޕޫރު -- އާކައިވް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ފިލްމް "ބާޒާރު"ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިން އަށް ސައިފް އާއި އެކު އޭނާގެ އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު ގޮސްފިއެވެ.

 ފިލްމް ބެލުމަށް ކަރީނާ ދިއުމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ އޭނާ އަށެވެ.

އެ ފިލްމް ބަލަން ދިޔައިރު ކަރީނާ ލާފައި ވަނީ ހުދު ކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޓޮޕެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ދިޔަ ނަމަވެސް ކަރީނާ ފެނުމުން ސައިފް އަށް މީޑިއާގެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެއް ނުވެއެވެ. 

މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ކްރައިމް ތްރީލާ ގައި ސައިފް އާއި ރާދިކާގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެން ދާނީ ރޯހަން މެހެރާ އާއި ޗިތްރަންގަޑާ ސިންގްއެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ މި ދެ ތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް