24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ބާޒާރު ބެލުމަށް ކަރީނާ އާއި ސައިފް އެކުގައި

  • އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ ކަރީނާ އަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 28 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 09:23 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ކަރީނާ ކަޕޫރު -- އާކައިވް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ސައިފް އަލީ ޚާންގެ ފިލްމް "ބާޒާރު"ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިން އަށް ސައިފް އާއި އެކު އޭނާގެ އަންހެނުން ކަރީނާ ކަޕޫރު ގޮސްފިއެވެ.

 ފިލްމް ބެލުމަށް ކަރީނާ ދިއުމުން އެންމެންގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައި ވަނީ އޭނާ އަށެވެ.

އެ ފިލްމް ބަލަން ދިޔައިރު ކަރީނާ ލާފައި ވަނީ ހުދު ކުލައިގެ ޖިންސަކާއި ކަޅު ކުލައިގެ ޓޮޕެކެވެ. ދެމީހުން އެކުގައި ދިޔަ ނަމަވެސް ކަރީނާ ފެނުމުން ސައިފް އަށް މީޑިއާގެ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިފަ އެއް ނުވެއެވެ. 

މާލީ މައްސަލަތަކެއްގެ މައްޗަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ މި ކްރައިމް ތްރީލާ ގައި ސައިފް އާއި ރާދިކާގެ އިތުރުން ދެން ފެނިގެން ދާނީ ރޯހަން މެހެރާ އާއި ޗިތްރަންގަޑާ ސިންގްއެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ މި ދެ ތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް