18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރާއްޖެ ޓީވީ

ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް ރާއްޖޭ ޓީވީން ޚާއްސަ ލަވަތަކެއް އުފައްދަނީ

  • މި ލަވަތައް ވެގެންދާނީ ތަފާތު ލަވަތަކަކަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 27 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 12:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެށްގެން ރާއްޖޭ ޓީވީން ހަދާ ލަވައިގެ ޝޫޓިންގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުމްހޫރީ ދުވަހަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖެ ޓީވީން އައު ލަވަތަކެއް އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

މި ލަވަތަކުގެ ޑައިރެކްޓަރ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ހެޑް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އާމިރު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ލަވަތައް ވެގެން ދާނީ ރާއްޖެ ޓީވީން އެކިއެކި މުނާސަބާތަކާއި ގުޅިގެން އުފައްދާ ލަވަތައް ފަދަ ތަފާތު އުފެއްދުމަކަށް ކަމަށެވެ.

އެއް ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ވަނީ ނަގާ ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ބައެއް ލަވަތަކުގެ އޯޑިއޯގެ މަސައްކަތް ވެސް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވަގުތު ކުރި އަށް ދަނީ ލަވަތަކުގެ ޕްރީ ޕްރޮޑްކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ލަވަތަކުގެ ނެށުންތަކުގެ ކެމެރާމަނަކީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗީފް ކެމެރާމަން މުހައްމަދު އަނިލް އެވެ. މިހާތަނަށް ވީޑިއޯ ނިންމާފައިވާ ލަވަ ނަގައިފައިވަނީ ކ. ދިއްފުށީގައެވެ. ދެންހުރި ލަވަތައް ވެސް އެކިއެކި ރަށަރަށުގައި ޝޫޓް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ޚާއްސަ ލަވަތަކުގައި ރާއްޖޭ ޓީވީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ހަރަކާތްތެރި ވާނެކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ލަވަތަކުގެ މިއުޒިކާއި ލަވަތައް ކިޔާފައި ވަނީ މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ތިބި މަޝްހޫރު މިއުޒީޝަނުންނެވެ.

އަދި  އެޑިޓިންގ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ ވީޑިއޯ އެޑިޓަރު އާދަމް ސުފިޔާނެވެ.

މި ލަވަތަކުގެ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް މިއޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އާމިރު ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް