24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 03 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަސާނޯ

ޓޮޓީގެ ބަސް ނާހާ ރެއާލް އަށް ބަދަލުވުން އެއީ ހަޔާތުގައި ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއް: ކަސާނޯ

 • ރޯމާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ރެއާލް އަށް ބަދަލުނުވުމަށް ޓޮޓީ އެދުނު: ކަސާނޯ
 • ރެއާލް އަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔުވަންޓަސް އަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވި: ކަސާނޯ
 • ޓޮޓީ ދިން ނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރި ނަމަ ކެރިޔަރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: ކަސާނޯ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 4 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:46 | |

މަގުބޫލް

 1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
 2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
 3. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
 4. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
 5. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
 6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
 7. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
 8. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު


ރޯމާ އަށް ކުރިން ކުޅުނު ކަސާނޯ -- ޓްވިޓަރ

އިޓަލީގެ ރޯމާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރެންސިސް ޓޮޓީގެ ބަސް ނާހާ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުން އެއީ ހަޔާތުގައި ހެދުނު އެންމެ ބޮޑު ގޯސް ކަމަށް ރެއާލް އަށް ކުރިން ކުޅުނު އެންޓޯނިއޯ ކަސާނޯ ބުނެފި އެވެ.

އިޓަލީގެ ނޫހަކަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކަސާނޯ ބުނީ ޓޮޓީ އަކީ އޭނާއާ ވަރަށް ގުޅޭ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށާއި، ރޯމާ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ރެއާލް އަށް ބަދަލުނުވުމަށް ޓޮޓީ އެދުނު ކަމަށެވެ.

ކަސާނޯ ބުނީ އޭނާ ރެއާލްއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން ޔުވަންޓަސް އިންވެސް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޖެންޓް ކައިރީވެސް އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވާ ވާހަކަ ބުނި ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފަހުވަގުތު ބަދަލުވީ ރެއާލް އަށް ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ކަސާނޯ ބުނީ އޭރު ޓޮޓީ ދިން ނަސޭހަތް ގަބޫލުކުރި ނަމަ އޭނާގެ ކެރިޔަރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށާއި، މިހާރަށްވުރެ މާ ބޮޑަށް ވެސް ކާމިޔާބުވާނެ ކަމަށެވެ.

އިޓަލީގެ ބާރި އިން ކެރިޔަރު ފެށި މިހާރު އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކަސާނޯ ވަނީ ސަމްޕްޑޯރިއާ، އޭސީ މިލާން، އިންޓަމިލާން އަދި ޕާމާ އަށްވެސް ކުޅެފައެވެ. މީގެއިތުރުން އޭނާ ވަނީ އިޓަލީ ގައުމީ ޓީމުގައިވެސް ހިމެނި އެޓީމަށް 30 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައެވެ.

ކަސާނޯ ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، އޭނާ ވަނީ ރޯމާއާއެކު އިޓާލިއަން ސުޕާކަޕް، ރެއާލްއާއެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ އަދި އޭސީ މިލާނާ އެކު އިޓާލިއަން ލީގާއި އިޓާލިއަން ސުޕާކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް