19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބައްޔާޖީ ސުޕަހިޓް

ބައްޔާޖީ ސުޕަހިޓްގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފި

  • ފިލްމަކީ މަޖާ އެކްޝަން ފިލްމެއް
  • ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އަޅުވާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 25 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 18:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ބައްޔާޖީ ސުޕަހިޓް -- ޓައިމްސް ނައު

ބައްޔާޖީ ސުޕަހިޓް ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ.

މި ފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ދެ ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ ޕްރިތީ ޒިންތާ އާއި އަމީޝާ ޕަޓޭލްއެވެ. މި ފިލްމް ސިނަމާތަކުގައި އެޅުވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ފިލްމްގެ އިތުރު ކާސްޓުންގެ ތެރޭގައި އަރްޝަދު ވަރްސީ އާއި ޝްރެޔަސް ތަލްޕަޅޭއާ ސަނީ ޑިއޯލް ހިމެނެއެވެ. މި ފިލްމަކީ ނީރަޖް ޕަތަކް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އެކްޝަން/ކޮމެޑީ ފިލްމެކެވެ.

މި ފިލްމްގެ ޓްރެއިލާ އިން ފެނިގެންދަނީ ޕްރިތީ އަކީ ވަރަށް ޝަކުވާ ކުރާ އަންބެއްގެ ރޯލުންނެވެ. އަދި ރުޅި އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ "ބައްޔާޖީ" އާ ދިމާލަށް ބަޑި ދިއްކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ޕްރިތީ ފެނިގެންދެއެވެ.

މިއީ ޕްރިތީ އާއި ސަނީ ޑިއޯލް 15 އަހަރު ފަހުން އެއްކޮށް ފިލްމަކުން ފެނިގެންދާނެ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ވަރަށް ކާމިޔާބު ގިނަ ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ޕްރިތީ، 43، އެންމެ ފަހުން ފިލްމެއްގައި ބަތަލާއެއްގެ ރޯލް ކުޅުނީ 2013 ގައި އޭނާ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ކުރި "އިޝްގް އިން ޕެރިސް" ގަ އެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ވެލްކަމް ޓް ނިއު ޔޯކް" އާއި 2014 ގައި ރިލީޒް ކުރި ސައިފް އަލީ ހާންގެ "ހެޕީ އެންޑިން" ގެ ހާއްސަ ފެނިލުންތަކުން ޕްރިތީ ފެނިފައިވެއެވެ.

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށް، މިހާރު އާންމުކޮށް އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ބަތަލާ ވަނީ ކުރިން ވެސް ސަނީއާ އެކު ފިލްމްތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހީރޯސް (2008)، ދަ ހީރޯ: ލަވް ސްޓޯރީ އޮފް އަ ސްޕައި (2003) އަދި ފަރްޒް (2001) ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް