20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް: 3 ދުވަހުން 5 ކުރޯޑަށް އަރައިފި

  • ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.25 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައި ވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އާއި އަރުޖުން ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.25 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ވިޕުލް އަމްރުތުލާލު ޝާހު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް މިމަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ ނަވްރާތުރީ ފެސްޓިވަލްގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށްވާ ދަސުހްރާ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދޭ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ ޕަންޖާބް އަދި ލަންޑަންގައެވެ މި ފިލްމަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ އަކްޝޭ ކުމަރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ ލަންޑަން" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ.

"ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" އަކީ އަރުޖުން އާއި ޕަރިނީތީ އެކުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމެވެ. މި ދެ ތަރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައި ވަނީ މި ދެ ތަރިން ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ފިލްމް "އިޝަގް ޒާދޭ" ގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް