20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް: 3 ދުވަހުން 5 ކުރޯޑަށް އަރައިފި

  • ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.25 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައި ވޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 21 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 23:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ އާއި އަރުޖުން ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

އަރުޖުން ކަޕޫރާއި ޕަރިނީތީ ޗޯޕްޅާ ލީޑްރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" ވަނީ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 5.25 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސް ލިބިފައެވެ.

ވިޕުލް އަމްރުތުލާލު ޝާހު ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް މިމަހުގެ 18 ގައި ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާގައި ކުރިއަށްދާ ނަވްރާތުރީ ފެސްޓިވަލްގެ ފަހު ދުވަސް ކަމަށްވާ ދަސުހްރާ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ދޭ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

މި ފިލްމްގެ މަންޒަރުތައް ނަގާފައި ވަނީ ޕަންޖާބް އަދި ލަންޑަންގައެވެ މި ފިލްމަކީ 2007 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ އަކްޝޭ ކުމަރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ފިލްމް "ނަމަސްތޭ ލަންޑަން" ގެ ސީކުއެލް އެކެވެ.

"ނަމަސްތޭ އިންގްލެންޑް" އަކީ އަރުޖުން އާއި ޕަރިނީތީ އެކުގައި ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމެވެ. މި ދެ ތަރިން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުޅެފައި ވަނީ މި ދެ ތަރިން ވެސް ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެން ދިޔަ ފިލްމް "އިޝަގް ޒާދޭ" ގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް