19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ގްރީން ސްޓްރީޓް

ޝަކްޓާ ޑޮނެސްކޭގެ މިޑްފީލްޑަކާއި ތަޖިކިސްތާން ލީގް ޗެމްޕިއަންގެ ޑިފެންޑަރެއް ގްރީން ސްޓްރީޓަށް

  • ގްރީން ސްޓްރީޓުން ގެނައި ޔޫކްރޭންގެ ޑިފެންޑަރާއި ފޯވާޑަކީވެސް އެގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 20:23 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ރައީސް ޔާމީންގެ އެކައުންޓަށް ވަދެވަފައިވާ 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ވަނީ ބޭނުންކޮށްފަ: އަދީބު


ޕެޓްރޯ ކޮވަލްޗަކް -- ގޫގުލް

ޔޫރަޕްގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ ޔޫކްރޭންގެ ޝަކްޓާ ޑޮނެސްކޭގެ ޔޫތު ޓީމްގައި ހިމެނުނު މިޑްފީލްޑަރެއް ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ގުޅިއްޖެއެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ތަޖިކިސްތާން ލީގްގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި އިސްތިގްލާލްގެ ޔޫކްރޭން ޑިފެންޑަރަކާއި އެގައުމުގެ ޒުވާން ފޯވާޑެއް ވެސް ވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ގްރީންސްޓްރީޓާއި ގުޅިފައެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓަށް ގެނައި އުމުރުން 20 އަހަރުގެ މިޑްފީލްޑަރ ޑިމިޓްރޯ ޒުދަނާވް ޝަކްޓާ ޑޮނެސްކޭގެ ޔޫތު ޓީމްގައި ހިމެނިފައިވަނީ 2012އަދި 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގައެވެ.

 

އޭގެ ފަހުން އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއާ ފެށިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ޔޫކްރޭންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބް އެފްސީ ސްޓަލް އިންނެވެ. އެޓީމްގައި 2013 ވަނަ އަހަރާއި 2014 ގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އޭނާ ބަދަލުވީ ޔޫކްރޭންގެ ޕްރިމިއާ ލީގްގެ ކްލަބް ޒޯރްޔާ އަށެވެ.

 

އެކްލަބްގައި 2015 ވަނައަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރުވެސް ޑިމިޓްރޯ ހޭދަކުރީ ޔޫކްރޭންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ކްރަމަޓޯސްކްގައެވެ. ޑިމިޓްރޯގެ އިތުރުން ސްޓްރީޓުން ގެނައި ޔޫކްރޭންގެ ޑިފެންޑަރާއި ފޯވާޑަކީ ވެސް އެގައުމުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިންނެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ގުޅުނު ޑިފެންޑަރު، އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޕެޓްރޯ ކޮވަލްޗަކް އަކީ ޔޫކްރޭންގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ގިނަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެފައިވާ ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެލަރޫސްގެ އެއްވަނަ ޑިވިޝަންގެ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ކޯނޯ މޮރެޓްސްއަށް އޭނާ ވަނީ ކުޅެފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އޭނާ ކުޅުނީ ތަޖިކިސްތާން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބް، އިސްތިގްލާލްގައެވެ.

 

ގްރީން ސްޓްރީޓާއި ގުޅުނު ފޯވާޑަކީ ޔޫކްރޭން ޕްރިމިއާ ލީގްގެ ޔޫތު ޓީމްތަކަށް ކުޅެފައިވާ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ އިއްލިއާ ސޮބޮލްއެވެ. 2012 އިން ފެށިގެން ޔޫކްރޭންގެ މެޓަލާގެ 19 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި އެކްލަބްގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށް އިއްލިއާ ކުޅެފައިވެއެވެ. ފާއިތު ވި ދެ އަހަރު އޭނާ ކުޅެފައިވަނީ ޔޫކްރޭންގެ ސްޓަލް ކްލަބްގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމަށެވެ.

 

މިތިން ކުޅުންތެރިންގެ އިތުރުން ގްރީން ސްޓްރީޓުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ނިއުއަށް ކުޅުނު ޖަޕާންގެ ގޯލް ކީޕަރ ޖުން ކުޗީވެސް އެޓީމަށް ގެނެސްފައެވެ. ގްރީން ސްޓްރީޓަށް އިރުޝާދު ދޭނީ އެޓީމް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށްދިން ކޯޗް ސޮބާހް މުހައްމަދު (ސޮބާ)އެވެ.

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް