25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ވޮލީބޯލް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗުގެ މަގާމަށް ޝަރަފް

  • ޝަރަފްގެ އެހީތެރިންނަށް ސާޖިދު އާއި ޝިހާމް
  • ކުރިއަށް އޮތް މުބާރާތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެވޭނެ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 3 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 20:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް އައްޔަންކުރި ކޯޗިން ސްޓާފުންގެ ޓީމު -- އާކައިވް

ސީނިއާ މެންސް އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ދިވެހި ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗަކަށް ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު މުހައްމަދު ޝަރަފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

 

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި ވޮލީ އެސޯސިއޭޝަންގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗާއި، އެޓީމުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖާޒީ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކުޅިވަރު ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އަނީސް އެވެ.

 

ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ޝަރަފް ހަމަޖެއްސި އިރު، އޭނާގެ ޓީމުގައި އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނީ މުހައްމަދު ސާޖިދް (ބޮޑު ކާއްޓޭ) އާއި އިބްރާހިމް ޝިޔާމް (ސަޑިއްކެ) އެވެ.

 

ޝަރަފް މި މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި އިރު އެންމެ ފަހުން ގައުމީ ވޮލީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދީފައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސިސިރަ ކުމާރަ ވެންޑަކުން އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމު ވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އޭވީސީ ސެންޓްރަލް ޒޯން މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް ތިންވަނަ މަގާމު ހޯދާފައެވެ. އަދި އޭގެ ކުރީ އަހަރު ހަމަ މި މުބާރާތުގެ ދެވަނަ މަގާމު ރާއްޖެއިން ހޯދާފައިވެ އެވެ. އޭރު ކޯޗަކަށް ހުރީ ތައިލޭންޑްގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ސުންޓޮން ފޮސީޓާ އެވެ.

 

ޝަރަފް ވޮލީ ޓީމާ ހަވާލުވުމާއެކު ދިވެހި ޓީމު ކުރިއަށްވުރެ ވަރުގަދަވެ މުބާރާތްތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 

ވޮލީ ޓީމުގެ ޓްރެއިނަރަކަށް އަބްދުﷲ ނަޝީދު ހަމަޖައްސާފައިވާ އިރު، އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަހުމަދު މިޔާން އާއި ނަސީމް އަލީ (ނަސީމްބެ) އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓީމުގެ މެނޭޖަރުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އަލީ ލަތީފް (ޑިލައިޓް އައްލާ) އެވެ.

 

ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗިން ސްޓާފުން އައްޔަން ކުރުމަށް ފަހު މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ލަތީފް ވިދާޅުވީ ގައުމީ ޓީމަށް އަލަށް ނެގި ކޯޗިން ސްޓާފުން އެ މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށާއި އެގޮތުން 2009 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފާއިތުވި 2016 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް