20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވުޑް

ކޮފީ ވިތް ކަރަންގެ ގެސްޓަކަށް އާމިރުޚާން އާއެކު އަންނަނީ ކާކު؟

  • މި އެޕިސޯޑްގައި އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ފެނިގެން ދާނީ މަލައިކާ އަރޯރާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 22:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


އާމިރު ޚާން އާއި ކަރަން ޖާޯހަރު -- އާކައިވް

ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ސީޒަން 6ގެ ގެސްޓުންނަށް ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަދި އާލިއާ ބަޓް، އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ފަހު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ އެކްޓަރ އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ދެން އަންނަ އެޕިސޯޑް ޝޫޓް ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފިއެވެ.

މި އެޕިސޯޑްގައި އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ މަލައިކާ އަރޯރާ އެވެ.

ކަރަން ވަނީ ކޮފީ ތައްޓެއް ހިފައިގެން އާމިރް ޚާން އިން ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައި ވަނީ "އާމިރު ޚާން އިން ދަ ކޮފީ ހައުސް" އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަން ވަނީ މަލައިކާ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިސްންޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. ކަޅު ހެދުމެއްގައި މަލައިކާ ފެނިގެން ދަނީ ވަރަށް ވެސް ރީތި ކޮށެވެ.

ސްޓާ ވޯލްޑުން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ސީޒަން 6 ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް