20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ބޮލީވުޑް

ކޮފީ ވިތް ކަރަންގެ ގެސްޓަކަށް އާމިރުޚާން އާއެކު އަންނަނީ ކާކު؟

  • މި އެޕިސޯޑްގައި އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ފެނިގެން ދާނީ މަލައިކާ އަރޯރާ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 22:51 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


އާމިރު ޚާން އާއި ކަރަން ޖާޯހަރު -- އާކައިވް

ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ސީޒަން 6ގެ ގެސްޓުންނަށް ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އަދި އާލިއާ ބަޓް، އަކްޝޭ ކުމާރު އަދި ރަންބީރު ކަޕޫރަށް ފަހު "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން"ގެ އެކްޓަރ އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ދެން އަންނަ އެޕިސޯޑް ޝޫޓް ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޝޯގެ ހޯސްޓް ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފިއެވެ.

މި އެޕިސޯޑްގައި އާމިރް ޚާން އާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ މަލައިކާ އަރޯރާ އެވެ.

ކަރަން ވަނީ ކޮފީ ތައްޓެއް ހިފައިގެން އާމިރް ޚާން އިން ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. އެ ފޮޓޯގެ ކެޕްޝަންގައި ލިޔެފައި ވަނީ "އާމިރު ޚާން އިން ދަ ކޮފީ ހައުސް" އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަން ވަނީ މަލައިކާ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާގެ އިސްންޓަގްރާމް ސްޓޯރީގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ. ކަޅު ހެދުމެއްގައި މަލައިކާ ފެނިގެން ދަނީ ވަރަށް ވެސް ރީތި ކޮށެވެ.

ސްޓާ ވޯލްޑުން ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޮފީ ވިތް ކަރަން" ސީޒަން 6 ޕްރިމިއަރ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް