20 އޭޕުރިލް 2019 | ހޮނިހިރު | 13 އައްސިދަ
13 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ރާއްޖެ ޓީވީ

އަޖައިބެއް ފަދަ ވާހަކައިގެ ވީޑީއޯއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގު ހުއްޓިއްޖެ!؟

  • ވީޑީއޯއިން ފެންނަނީ ފާހަގައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއާ ދެއްކި ވާހަކައެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 18:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  3. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  4. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  5. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  6. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  7. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި
  8. ލައިސަންސް ނެތް މީހުންނަށް ސައިކަލު ދޭ ފަރާތްތައް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ ކުރުވަންޖެހޭ: ފުލުހުން


ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުއާ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވޯޓުގެ ފާހަގައާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ (މުއާ) ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާގައި ދެއްކި ވާހަކައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީން ޓްވިޓާ އާންމު ކުރި ވީޑިއޯއަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޓްވީޓާއިން އާންމު ކުރި ވީޑީއޯގައި މުއާޒު ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ކަރުދާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރާ ދިމާލުގައި މީހަކު ޖެހި ފާހަގައެއް، އޭނާ ބަލައިގެން ހުއްޓާ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ދޭކަށް އެ ފާހަގަ ވެއްޓިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މުއާ ދެއްކި އެ ވާހަކަ ރާއްޖެޓީވީން އާންމު ކުރުމާއެކު އެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި މުއާއަށް ގެންދަނީ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. މުއާގެ ވާހަކައަކީ އަޖައިބެއްފަދަ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވުމުން ވޯޓުލި ދުވަހު އެކަން ފެންމަތި ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހުން ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދޮންބެ

6 މަސް ކުރިން

އަސޭލާގެޖާދޫ

5
0
މިސޯރަށް

6 މަސް ކުރިން

މިސޯރަށް ދެން ދިރިއުޅެންވެސް އުންދަގުވާނެ

4
0
shine

6 މަސް ކުރިން

meegen engenee mi ppm d meehun Allah gandhee kithanme bodu dhogu huvaa eh ves koffaane kan.

5
2