20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ރާއްޖެ ޓީވީ

އަޖައިބެއް ފަދަ ވާހަކައިގެ ވީޑީއޯއަށް ގިނަ ބައެއްގެ ޝައުގު ހުއްޓިއްޖެ!؟

  • ވީޑީއޯއިން ފެންނަނީ ފާހަގައަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މުއާ ދެއްކި ވާހަކައެއް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 18:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ
  8. ނެތިގެން މި އުޅެނީ ގާނޫނެއް ނޫން، އިހްލާސްތެރިކަމާއި ތެދުވެރިކަން: ރައީސް ސޯލިހް


ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުއާ ދެއްކި ވާހަކައިގެ ވީޑިއޯގެ ސްކްރީންޝޮޓެއް -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ވޯޓުގެ ފާހަގައާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް މުއާޒު އަލީ (މުއާ) ޕީޕީއެމް މުޒާހަރާގައި ދެއްކި ވާހަކައާ ގުޅިގެން ރާއްޖެޓީވީން ޓްވިޓާ އާންމު ކުރި ވީޑިއޯއަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓިއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ޓްވީޓާއިން އާންމު ކުރި ވީޑީއޯގައި މުއާޒު ވިދާޅުވަނީ ވޯޓު ކަރުދާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރާ ދިމާލުގައި މީހަކު ޖެހި ފާހަގައެއް، އޭނާ ބަލައިގެން ހުއްޓާ، ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރު ދޭކަށް އެ ފާހަގަ ވެއްޓިގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށް މުއާ ދެއްކި އެ ވާހަކަ ރާއްޖެޓީވީން އާންމު ކުރުމާއެކު އެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ސޯޝަލް މީޑީއާގައި މުއާއަށް ގެންދަނީ ސުވާލުތަކެއް އަމާޒު ކުރަމުންނެވެ. މުއާގެ ވާހަކައަކީ އަޖައިބެއްފަދަ ވާހަކައެއް ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފާހަގަ ކުރެވުމުން ވޯޓުލި ދުވަހު އެކަން ފެންމަތި ނުކުރީ ކީއްވެތޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މީހުން ދަނީ ސުވާލު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ދޮންބެ

4 މަސް ކުރިން

އަސޭލާގެޖާދޫ

5
0
މިސޯރަށް

4 މަސް ކުރިން

މިސޯރަށް ދެން ދިރިއުޅެންވެސް އުންދަގުވާނެ

4
0
shine

4 މަސް ކުރިން

meegen engenee mi ppm d meehun Allah gandhee kithanme bodu dhogu huvaa eh ves koffaane kan.

5
2