21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

އެމްއެމްއޭ އިގްތިސާދީ ރިވިއު

މަސްވެރިކަމަށް 32 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

 • 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި 4990.6 މެޓްރިކް ޓަން މަސް ވަނީ ކިރާފަ
 • ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު އިތުރުވެފައިވަނީ އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން
 • ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި މާކެޓްތައް ކަމުގައިވާ ޔޫކޭ އަދި ޖަރުމަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދައްވެފައި
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 3 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 17:17 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
 2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
 3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
 4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
 5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
 6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
 7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
 8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


އެމްއެމްއޭ -- ގޫގުލް

ނިމިގެންދިޔަ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް މާބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 32 ޕަސެންޓް ކުރިއަށްޖެހިލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

ދައުލަތުގެ މަރުކަޒީ ބޭއްކުން އާއްމުކުރާ އިގްތިސާދީ މުރާޖާ ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެއަށް 119،000 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު ފަތުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި ނުވެ އެވެ.

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަކޮށް ފަތުރުވެރިން ހޭދަކޮށްފައިވާ ރޭގެ އަދަދު ވަނީ ތިން ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައެވެ. އަހަރުން އަހަރަށް ބަލާއިރު، ޑިސެމްބަރު މަހު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު ޖުމްލަކޮށް އިތުރުވެފައިވަނީ އޭޝިއާގެ ޤައުމުތަކުން ކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސް ހސިާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. އެގޮތުން އިންޑިޔާ އަދި މެލޭޝިއާއިން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި މާކެޓްތައްކަމުގައިވާ ޔޫކޭ އަދި ޖަރުމަނުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ ދަށްވެފަ އެވެ. 

މީގެ އިތުރުން 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އަޅާބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އޮކިއުޕެންސީ ވަނީ ތިން ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެގޮތުން 2015 އަހަރު އޮކިއުޕެންސީ ރޭޓް 67 ޕަސެންޓްގައި ހުރި އިރު މިދިއަ ޑިސެމްބަރު މަހު ހުރީ 64 ޕަސެންޓްގަ އެވެ.

މަސްވެރިކަމުގެ ދައިރާއަށް ބަލާއިރު 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ފަސް ހާސް މެޓްރިކް ޓަނާ ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ މަސް ވަނީ ކިރައިފަ އެވެ. މިއީ 2015  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު  32 ޕަސެންޓްގެ އިތުރު ވުމެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ނޮވެންބަރު މަހާ އަޅައިބަލާއިރު  13 ޕަސެންޓް ދަށްވުމެއް ކަމަށް އެމްއެމްއޭ އިން ބުނެ އެވެ.  މަހުގެ އެކްސްޕޯޓަށް ބަލާއިރު، ފާއިތުވި ނޮވެންބަރު  މަހު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރި މިންވަރު ވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހާ އަޅާބަލާއިރު 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 26 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައެވެ.

މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އިތުރުވެފައިވަނީ ތާޒާ އަދި ފިނިކުރި ކުރި މަހުގެ މިންވަރު އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް އެމްއެމްއޭއިން ބުނި އިރު މަސް އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވަނީ ގަނޑުކުރި މަހާއި ތާޒާ މަސް އަދި ފިނި ކުރި ކަންނެލި އެކްސްޕޯޓް ކޮށްގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ދައްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް