20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ޖެކޮލިންގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް އޮގަސްޓް މަހު ރިލީޒް ކުރަނީ

  • މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލާފަ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 3 ފެބުރުވަރީ 2017 | ހުކުރު 16:10 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  8. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި


ޖެކޮލިން ފެނާންޑެޒް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

 "ހައުސްފުލް 2" އާއި "ރޭސް2"  ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ސްރީ ލަންކާއަށް އުފަން ބޮލީވުޑް އެކްޓްރެސް ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒްގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް މިއަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

 

 އިގިރޭސި ފިލްމް އުފައްދާ ޖޭމްސް މިމްޕްސަން ލިޔެ ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ " ޑެފިނީޝަން އޮފް ފިއާ" މި ފިލްމަކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލުމަށް ނިކުންނަ ޒުވާން ހަތަރު އަންހެންކުއްޖަކަށް ދިމާވާ ބިރުވެރި ހަދިސާތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފިލްމުކެވެ.

މި ފިލްމްވަނީ 2015 ވަނަ އަހަރު ދިއްލީގައި ބޭއްވި ހަތަރުވަނަ ދިއްލީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފިލްމް ފެސްޓީވަލްގައި ދައްކާލާފައެވެ.

 

ސާރާ ފޯޑިންގެ ނަމުގައި އަކުން ޖެކޮލިން ފެނިގެން ދާ މިފލްމުގެ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކެތެރިން ބްރެލް، މާސިޑީޒް ޕަޕާލިއާ އަދި ބްލައިތް ހަބަޑް އެވެ.

 

ޔުނިވާސަލް ސްޓޫޑިއޯ އިން ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާވެސް ބެލުންތެރިންނަށް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.

 

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ޖެކޮލިން ކުޅޭފައިވާއިރު އޭނާގެ އިތުރުން ބޮލީވުޑް ސްޓާރުން ކަމަށްވާ ޕްރިޔާންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ދީޕިކާ ޕްދުކޯން އަދި ނަރުގިސް ފަހުރީ ވެސް ވަނީ ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅެން ފަށާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް