24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

އެފްރިކަން ކަޕް އޮފް ނޭޝަން

ސަލާހުގެ އަނިޔާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން: ކޯޗު

  • މިސްރު މޮޅުވީ 1-4 އިން
  • އަނިޔާވީ ފަލަ މަސްގަނޑަށް
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 13 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 14:17 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ސަލާހު: އަނިޔާ އެހާ ސީރިއަސްއެއް ނޫން ކަމަށް ކޯޗު ބުނޭ -- ޓްވިޓަރ

އެފްރިކަޕް ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގައި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ މިސްރު ކުޅުނު މެޗުގައި އލިވަޕޫލްގެ ތަރި މުހައްމަދު ސަލާހު އަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސް ނޫން ކަމަށް ކޯޗު ބުނެފިއެވެ.

މި މެޗުގައި ސަލާހަށް އަނިޔާވީ މެޗުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އަދި އޭނާގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން ވަނީ ދަނޑުން ބާލާފައެވެ. އަނިޔާވުމުގެ ކުރިން ސަލާހު ވަނީ ހިތްގައިމު ގޯލެއް ކާމިޔާބުކޮށްދީފައެވެ.

ސްވާޒިލޭންޑާއި ދެކޮޅަށް މިސްރު ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެފައި ވަނީ 1-4 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ސަލާހު ގޯލެއް ޖަހާފައި ވަނީ މި މިސްރަށް ލިބުނު ކޯނަރެއް ސީދާ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

ސަލާހުގެ އިތުރުން މި މެޗުގައި މިސްރުގެ ލަނޑުތައް ޖަހާފައި ވަނީ އަހުމަދު އަލް މޮހްމަދީ އާއި އަމްރު ވަރްދާ އަދި މުހައްމަދު ޓްރެޒެގޭޓް ހަސަނެވެ. ސްވާޒިލޭންޑް ހަމަ އެކަނި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ފަސް މިނެޓު ކުރިން ޖަހައިދިނީ ސިބޮންޖިން ޚޮޝީ ގަމެޑްޒްއެވެ.

މެޗަށް ފަހު މިސްރު ޓީމުގެ ކޯޗު ބުނީ އަނިޔާވެފައި ވަނީ ސަލާހުގެ ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑަށް ކަމަށާއި އަނިޔާގެ ކުޑަބޮޑުމިން އެނގޭނީ އިތުރު ޓެސްޓްތައް ހެދުމުން ކަމަށެވެ.

އެފްރިކަޕް ކަޕް އޮފް ނޭޝަންސްގެ މި މެޗުން ލިބުނު މޮޅަކާ އެކު މިސްރު އޮތީ ކުޅުނު ތިން މެޗުން ލިބުނު ހަ ޕޮއިންޓާ އެކު ގްރޫޕް ޖޭގެ އެއްވަނައިގައެވެ.

ލިވަޕޫލަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި 44 ގޯލު ސަލާހު ކާމިޔާބުކޮށްދިން އިރު މި ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލް އިން ކުޅުނު މިހާތަނަށް ކުޅުނު 11 މެޗުގައި ސަލާހު އަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިފައި ވަނީ އެންމެ ތިން ގޯލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް