24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:42

ފުޓު ބޯޅަ

ބާސާ އެކަޑަމީއަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހި ތިން ކުދިންނަށް

  • ތިން ކުދިންގެ އިތުރުން ކޯޗަކަށް ވެސް ފުރުސަތު ލިބިފައިވޭ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 13 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޮނިހިރު 11:02 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ރޯޑް ޓު ބާސާ އިވެންޓުން ހޮވުނު ތިން ކުދިން -- އެފްއޭއެމް

ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަބާރެއް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ފުޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ތިން ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

މި ތިން ކުދިންނަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ވަނީ ބާސާ އާއި މައިލޯ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރޯޑް ޓު ބާސެލޯނާ" ނަމުގައި ބޭއްވި ތިން ދުވަހުގެ މި އިވެންޓަކުންނެވެ.

ބާސާގެ އެކަޑަމީގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައި ވަނީ ގިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ އަހުމަދު ނާވިލް އާއި އިސްކަންދަރު ސްކޫލްގެ ޔޫސުފް އައިޝް މުހައްމަދު އަދި ރެހެންދި ސްކޫލްގެ މުހައްމަދު އައިމަން އަށެވެ.

މި ތިންކުދިންގެ އިތުރުން ދިވެހި ކޯޗަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި ބާސާއަށް ދިޔުމަށް އެފްއޭއެމް އިން ކަނޑައަޅާ ކޯޗުގެ ނަން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެއެވެ.

އެފްއޭއެމުން ހޮވުނު ތިން ކުޅުންތެރިނާއި، ކޯޗު ބާސާ އަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކަމަށެވެ.

މި ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި، ކޯޗަށް ބާސާގެ ކޭމްޕްނައު ސްޓޭޑިއަމް ބަލާލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

"ރޯޑް ޓު ބާސެލޯނާ"

އިވެންޓު ކުރިޔަށް ދިޔައީ ނިމިގެންދިޔަ އަންގާރައިން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ 8 އެކަޑަމީ ބައިވެރިވެގެންނެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ އެކަޑަމީ އަކުން 15 ކުދިން ވަނީ މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް