21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ވޭން ރޫނީ

ހުރިހާ ޒިންމާއެއް މޮރީނިއޯގެ ބޮލުގައި އެޅުވުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ރޫނީ

  • ކުޅުންތެރިން ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނެ ކަމަށް ބުނި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ރޫނީ -- ގޯލް.ކޮމް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓަޑްގެ ޓީމުން ދައްކަމުން ދާ ދަށް ނަތީޖާތަކުގެ ޒިންމާ ކޯޗް ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ބޮލުގައި އެޅުވުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމުގައި އެޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ.

އެމެރިކާގެ މޭޖާ ލީގްގައި، ޗިކާގޯގެ މައްޗަށް ޑީސީ ޔުނައިޓަޑަށް 2-1 އިން މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން ރޫނީ ބުނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ދަށް ކުޅުމެއް ފެންނައިރުވެސް ހުރިހާ ބަދުނާމެއް ކޯޗު ބޮލަށް ޖެހުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

ރޫނީ ބުނީ ކުލަބުން ނެރޭ ދަށްނަތީޖާގެ ޒިންމާ މޮރީނިއޯގެ ބޮލުގައި އަޅުވާނެކަން މާކުރިން އެނގޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުންތެރިންވެސް ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ނިއު ކާސަލް ޔުނައިޓަޑާ ދެކޮޅަށް ޔުނައިޓަޑް މެޗަށް ނިކުތުމުގެ ކުރިން އެ މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓަޑްގެ ކޯޗު ކަމުން މޮރީނިއޯ ވަކި ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ނިއުކާސަލްއިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ޔުނައިޓަޑުން ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު 20 މިނެޓްގަ އެވެ.

ރޫނީ ބުނީ މެނޭޖަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ނަތީޖާ ނެރުމަކީ ދަނޑުމަތީގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ.

ޔުނައިޓަޑް ދޫކޮށް، ރޫނީ ކުލަބު ބަދަލު ކުރީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ބަދަލުވީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ކުލަބު އެވަޓަން އަށެވެ. އެވަޓަން ދޫކޮށް، އެމެރިކާ ލީގަށް އޭނާ ބަދަލުވީ މި އަހަރު ފެށުނު ތަނުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް