19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

މިއަހަރު އަމީތާބްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

  • އަމީތާ ބަޗަން ވަނީ އޭނާ އަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވި ފަރާތްތަކަށް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އަމީތާބް ބަޗަން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރސްޓަރ އަމީތާބް ބަޗަން އަށް މިއަދު 76 އަހަރު ފުރޭއިރު އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަމީތާބް އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝުވޭތާ ނަންދާގެ ބަފައިބެ ރާޖަން ނަންދާ އާއި މައިދައިތަ ރިތޫ ނަންދާގެ މަންމަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ކަޕޫރު ދާދި ފަހުން ނިޔާ ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިވަގުތު ބޭސްފަރުވާއަށް އެމެރިކާއަށް ގޮސްހުރި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަދި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ވެސް މިވަގުތު އެހާ ރަނގަޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 ކޮންމެއަކަސް ބަޗަން ވަނީ އޭނާ އަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވި ފަރާތްތަކަށް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އަމީތާބް އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރި ނަމަވެސް ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އަމީތާބް ހޯސްޓްކުރާ ކުއިޒް ޝޯ "ކައުން ބަނޭގާ ކްރޯޅް ޕަތީ" ގައި ކޮންޓެސްޓެންޓްގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ޝޯއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަމީތާބް އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗަރްޔާގެ ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި އަމީތާބް އާއި އެކު ދެން ފެނިގެން ދާނީ އާމިރް ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ޚާއިފް އަދި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

muslim

4 މަސް ކުރިން

no he is a muslim thats why

0
0