21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ބޮލީވުޑް

މިއަހަރު އަމީތާބްގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރަނީ ކީއްވެ؟

  • އަމީތާ ބަޗަން ވަނީ އޭނާ އަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވި ފަރާތްތަކަށް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


އަމީތާބް ބަޗަން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަރސްޓަރ އަމީތާބް ބަޗަން އަށް މިއަދު 76 އަހަރު ފުރޭއިރު އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އަމީތާބް އޭނާގެ އުފަން ދުވަސް ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޝުވޭތާ ނަންދާގެ ބަފައިބެ ރާޖަން ނަންދާ އާއި މައިދައިތަ ރިތޫ ނަންދާގެ މަންމަ ކްރިޝްނާ ރާޖް ކަޕޫރު ދާދި ފަހުން ނިޔާ ވުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިވަގުތު ބޭސްފަރުވާއަށް އެމެރިކާއަށް ގޮސްހުރި އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަދި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ރިޝީ ކަޕޫރުގެ ސިއްޙީ ހާލަތު ވެސް މިވަގުތު އެހާ ރަނގަޅު ނުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 ކޮންމެއަކަސް ބަޗަން ވަނީ އޭނާ އަށް އުފަން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ފޮނުވި ފަރާތްތަކަށް ޓްވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

އަމީތާބް އޭނާގެ އުފަންދުވަސް ފާހަގަ ނުކުރި ނަމަވެސް ސޮނީ ޓީވީން ދައްކާ އަމީތާބް ހޯސްޓްކުރާ ކުއިޒް ޝޯ "ކައުން ބަނޭގާ ކްރޯޅް ޕަތީ" ގައި ކޮންޓެސްޓެންޓްގެ ފަރާތުން ޚާއްސަ ޝޯއެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި ގެނެސް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައެވެ.

އަމީތާބް އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެން ދާނީ ވިޖޭ ކްރިޝްނާ އަޗަރްޔާގެ ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި އަމީތާބް އާއި އެކު ދެން ފެނިގެން ދާނީ އާމިރް ޚާން އާއި ކެޓްރީނާ ޚާއިފް އަދި ފާތިމާ ސަނާ ޝެއިޚް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

muslim

1 މަސްކުރި

no he is a muslim thats why

0
0