19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ަމަރުގެ އަދަބު

މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު އުވާލަނީ

  • މިހާރުވެސް 1،200 މަރުގެ ހުކުމް އިއްވިފައިއެބަތިބި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 14:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވި ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުވަނީ އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހުތިރާމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ -- އޭޕީ

މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު އުވާލައި މިހާރު މަރުގެ ހުކުމް އިއްވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކޮށް މަޑުޖައްސާލުމަށް އެގައުމުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުއާއި ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުން ގެންދަވަނީ އެ ފިޔަވަޅަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެވެ.

މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒުކުރުން ހުއްޓާލުމަށް މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހަށް އެގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހުށަހަޅައި ހޯމަ ދުވަހު ބަހުސްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

"މަރުގެ ހުރިހާ އަދަބެއް ހުއްޓާލެވޭނެ. ފުލް ސްޓޮޕް" ލޯ މިނިސްޓަރ ލިއު ވުއި ކިއޯންގއާ ހަވާލާދީ ޗެނެލް ނިއުސް އޭޝިއާގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިއޯންގވަނީ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރެވެންދެން މަރުގެ ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެެއް މަޑުޖައްސާލުމަށް އަންގަވާފައެވެ.

މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ވެސް 1،200 މަރުގެ ހުކުމް އިއްވިފައިއެބަތިއްބެވެ. މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭ ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި މަރުގެ މައްސަލަތަކާއި،ކިޑްނޭޕްކުރުމާއި ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގ އަދި ގައުމަށް ގައްދާރުވުން ހިމެނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

living dead

4 މަސް ކުރިން

he looks like the living dead

0
0