19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގު ނުބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި

  • ގައުމީ މުބާރާތާއި އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އޮންނާނެ
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 13:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ގައުމޯ ވޮލީ ޓީމު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މުބާރާތް ނުބާއްވާ ގޮތަށް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން މި ފަހަރުގެ ގައުމީ ލީގު ނުބާއްވަން ނިންމީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެތެރެ ކޯޓު ލިބިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރެއަށް ފައްތައިގެން މުބާރާތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނާއި ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ މުބާރާތް ނުބާއްވާ ގޮތަށް ނިންމި ނަމަވެސް ގައުމީ މުބާރާތާއި އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް މި ފަހަރު ވެސް އޮންނާނެއެވެ.

ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގަކީ ކުރިން މާލޭ ލީގުގެ ނަމުގައި ފަށައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތެކެވެ.

ކުރިން ގައުމީ މުބާރާތަށް ގައުމީ ލީގުން ޓީމުތައް ކޮލިފައިވާއިރު މި ފަހަރު އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަން ކަޕަށް ބަލައިގެން ގައުމީ މުބާރާތަށް ޓީމުތައް ކޮލިފައިވާ ގޮތަށް ވަނީ ރާވާފައެވެ.

އާންމުކޮށް ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ވޮލީގެ ގިނަ މުބާރާތްތައް އޮންނަނީ އަހަރު ފަހު ކޮޅުގައެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ފިރިހެން ކުޅުންތެރިންނަށް އޮތީ އިންޓަ ރިސޯޓް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެވެ.

އަންހެން ކުޅުންތެރިންނަށް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް އޮތްއިރު މި އަހަރުގެ މުބާރާތްތައް ލަސްވާތީ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ކަންބޮޑުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ވީއޭއެމުން ވަނީ އަންނަ ހަފްތާ ތެރޭގައި އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ފަށަން ނިންމައިފައެވެ. އަދި ގައުމީ މުބާރާތް ވެސް މި މަހު ތެރޭގައި ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް