23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

އާލިއާގެ އަތުން ކެޓްރީނާ އަތުލަން ބޭނުންވަނީ ކޮން އެއްޗެއް؟

  • ކެޓްރީނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ އެވޯޑްތައް ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 11:47 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ކެޓްރީނާ ކެއިފް އާއި އާލިއާ ބަޓް -- ގޫގުލް

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ފެށި ނޭހާ ދޫޕިއާގެ ޗެޓް ޝޯ "ނޯ ފިލްޓާ ނޭހާ" ގެ އާ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑްގެ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކެޓްރީނާ ކެއިފް ވަނީ ބައިވެރި ވެފައެވެ.

މި ޝޯގައި ކެޓްރީނާ ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ގިނަ ވާހަކަތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ވެސް ވަނީ ބައެއް ވާހަކަތައް ދައްކާފައެވެ.

އެންމެ ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އެއް ވާހަކައަކީ ކެޓްރީނާގެ ކުރީގެ ލޯބި ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރު މިހާރު ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ އާލިއާ ބަޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކެވެ. ޝޯގައި އާލިއާގެ އަތުން އަތުލަން އެންމެ ބޭނުން ވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ކެޓްރީނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ އެވޯޑްތައް ކަމަށެވެ.

އޭނާގެ ކުރީގެ ލޯބިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާންގެ އަތުން އަތުލަން އެންމެ ބޭނުން ވަނީ ކޮން އެއްޗެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ކެޓްރީނާ ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ މަޝްހޫރު ކަމާއި ސަލްމާންގެ ފޭނުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ ލޯބި ކަމަށެވެ.

ކެޓްރީނާ މިވަގުތު ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ދިވާލީގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން" ގައެވެ. އެފިލްމްގައި އޭނާ އަދާކުރަނީ ސުރައްޔާ ޖާންގެ ރޯލެވެ. މި ފިލްމްގައި ކެޓްރީނާ ފެނިގެން ދާނީ އަމީތާބް ބައްޗަން އާއި ފާތިމާ ސަނާ ޝައިޚް އަދި އާމިރް ޚާނާ އެކުގައެވެ. ކެޓްރީނާ މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަނެއް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމް "ބާރަތު" އެވެ. އެފިލްމަށް ކެޓްރީނާ ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އެ ފިލްމުގައި ލީޑްރޯލް ކުޅުމަށް ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އެއްބަސް ވުމަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސް އާއި އެންޖޭގެ ކުރުމަށްޓަކައި މި ފިލްމް ދޫކޮށްލުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް