19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ތޫފާން މައިކަލް

ތޫފާން މައިކަލް: ފްލޮރިޑާއަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް 

  • މިތޫފަނަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފްލޮރިޑާއަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 10:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ތޫފާން މައިކަލް ފްލޮރިޑާއަށް އަރައި ގެއްލުން ވެފައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މައިކަލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ތޫފާން ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާއަށް އަރައި މިހާތަނަށް މަދުވެގެން ދެ މީހަކު މަރު ވެއްޖެއެވެ. 

މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން ފްލޮރިޑާ، އަލަބާމާ އަދި ޖޯޖިއާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު  އެސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައެވެ. ތޫފާން މައިކަލް ދަރަޖަ ކޮށްފައި ވަނީ ހަތަރު ވަނަ  ދަރަޖައިގެ ތޫފާނަ ކަށެވެ. 

މިތޫފާނުގެ ސަބަބުން 500،00 އެއްހާ މީހުންނަށް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުތައް ދޫކޮށް ދިއުމަށް އަންގާފައެވެ. 

މިތޫފަނަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފްލޮރިޑާއަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް