21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

ތޫފާން މައިކަލް

ތޫފާން މައިކަލް: ފްލޮރިޑާއަށް އަރައި ބޮޑެތި ގެެއްލުންތަކެއް 

  • މިތޫފަނަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފްލޮރިޑާއަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާން
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 10:11 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  4. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ތޫފާން މައިކަލް ފްލޮރިޑާއަށް އަރައި ގެއްލުން ވެފައި -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މައިކަލްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ތޫފާން ބުދަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާއަށް އަރައި މިހާތަނަށް މަދުވެގެން ދެ މީހަކު މަރު ވެއްޖެއެވެ. 

މި ތޫފާނާ ގުޅިގެން ފްލޮރިޑާ، އަލަބާމާ އަދި ޖޯޖިއާގައި ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައިވާއިރު  އެސަރަހައްދުތަކުގައި ވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައެވެ. ތޫފާން މައިކަލް ދަރަޖަ ކޮށްފައި ވަނީ ހަތަރު ވަނަ  ދަރަޖައިގެ ތޫފާނަ ކަށެވެ. 

މިތޫފާނުގެ ސަބަބުން 500،00 އެއްހާ މީހުންނަށް ވަނީ އެ ސަރަހައްދުތައް ދޫކޮށް ދިއުމަށް އަންގާފައެވެ. 

މިތޫފަނަކީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ފްލޮރިޑާއަށް އެރި އެންމެ ބާރުގަދަ ތޫފާނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް