15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ޝެއިޚް ހަސީނާ

ބަންގްލަދޭޝްގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާއެއްގައި ބައިވެރިރިވި 19 މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމްކޮށްފި

  • ހަމަލާ ދެވުނީ އޭރުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ހުންނެވި ރެލީއަކަށް
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 10:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ޝަރީއަތް ހިނގަމުންދިޔައިރު ސަލާމަތީ ކަންކަންވަނީ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައި -- އާކައިވް

ބަންގްލަދޭޝްގެ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ އަށް އަމާޒުކޮށް 2004 ވަނަި އަހަރު ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ދެ ވަޒީރަކު ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން 19 މީހެއްގެ މައްޗަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައި އިދިކޮޅު އިސް ލީޑަރަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

"ކަރުގައި ވާޖަހައި އެމީހުން ދަންޖެއްސިދާނެ" ޚާއްސަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަނޑިޔާރު ޝާހިދު ނޫރައްދީން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިހާރު ގައުމުން ބޭރަށް އަރުވާލެއްވިގެން އުޅުއްވަމުންދާ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިއާގެ ފިރެހެން ދަރިކަލުން ތާރިޤް ރަހްމާންގެ މައްޗަށް ވެސް ހުކުމް އިއްވެވީ ފަނޑިޔާރު ޝާހިދްއެވެ.

ޒިއާ މި ވަގުތު ވެސް ހުންނެވީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައެއްގައި ޑާކާގެ ޖަލެއްގައެވެ. މި ހުކުމް އައިސްފައި ވަނީ މި އަހަަރުގެ ފަހުކޮޅު ބާއްވާ އާއްމު އިންތިޚާބުގެ ކުރިންނެވެ.

ބަންގަލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ޕާޓީ ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީ (ބީއެންޕީ) އެކްޓިންގ ޗެއަރމަން ރަހުމާން 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމްކުރީ ޣައިރު ހާޒިރުގައެވެ. 2008 ވަނަ  އަހަރުން ފެށިގެން އޭނަ ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދަވަނީ ލަންޑަންގައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ ލޯ މިނިސްޓަރ އަނީސުލް ހައްޤު ވިދާޅުވީ ރަހްމާނަށް ވެސް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވޭތޯ ސަރުކާރުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށް ޝެއިޚް ހަސީނާ ހުންނަވައި އެކަމަނާގެ އަވާމީ ލީގް ޕާޓީން ޑާކާގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެއްވުމަކަށް އަމާޒުކޮށް 2004 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ގްރެނޭޑް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ.

އެ ހަމަލާއިން ހަސީނާ ހަނިގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެ ވަޑައިގެންނެވީ އެކަމަނާގެ ޕާޓީގެ ލީޑަރުންނާއި މެމްބަރުން އެކަމަނާ ވަށާލައި އިންސާނީ އައްޑަނަތަކަކަށް ވެވަޑައިގަތުމުންނެވެ. އެ ހާދިސާގައި އަވާމީ ލީގުގެ އިސް ލީޑަރެއް ކަމަށްވާ އައިވީ ރަހްމާން ހިމެނޭ ގޮތުން 20 މީހަކު މަރުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް