16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ބޮލާލާ ޖަހައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް ގަޑުބަޑުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިންދީފި

  • ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވީ ޖޭއެސްސީގައި އިންނަވާ ރައީސްގެ މަންދޫބު
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 11 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި 09:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


އެމެރިކާގެ އިސް ޑިޕްލޮމޭޓް, ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބިއުރޯ ފޯރ ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެލިސް ވެލްސް އާއި އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު -- އާކައިވް

ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ބޮލާލާ ޖަހައި ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް ގަޑުބަޑުކުރާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އިންޒާރުދީފިއެވެ.

އެމެރިކާއިން މި އިންޒާރު ދީފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވި އެމެރިކާގެ އިސް ޑިޕްލޮމޭޓް, ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ބިއުރޯ ފޯރ ސައުތު އެންޑް ސެންޓްރަލް އޭޝިއާގެ ޕްރިންސިޕަލް ޑެޕިއުޓީ އެސިސްޓަންޓް ސެކްރެޓަރީ އެލިސް ވެލްސް ރާއްޖޭގެ އިސްލީޑަރުންނާއިި އޮފިޝަލުންނާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކަމަށް އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެމްބެސެޑަރ ވެލްސް ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި އެއް ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖެޓީވީއަށް ބުދަ ދުވަހު ދެއްވި ހާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތުން ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ބުދަ ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ވަރަށް ސާފު ކަމަށް އެކަމަނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އެމެރިކާ އާއި އެ ގައުމުގެ ބަިއވެރިން ވަރަށް ކަންބޮޑުވާނެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމް ގަޑުބަޑުކުރާނަމަ.ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމް ކުރެވެންޖެހޭނެ އަދި އެ ނިންމުން ދިފާއުކުރެވޭނެ،" ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދުސްތޫރީ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމާ އެކު ޕްރެސް ޓްރަސްޓް އޮފް އިންޑިއާ އަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި އެ ކަމަނާ ވަނީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ މި އިންތިޚާބަކީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް އެކްސްޕެރިމެންޓެއް ކަމަށާއި، މި ނިންމުމާ އެކު އެންމެހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އިތުރަށް ފާގަތިކަން ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އެމްބެސެޑަރ އެލިސް ވެލްސް ވަނީ ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ވީވީއައިޕީ ލޯންޖްގައި އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިހްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް