16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލުން

ޚާޝުޤްޖީ ގެއްލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

  • ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ކަޅު ކުލައިގެ ވޭންތަކެއް ވަނީ ވަދެފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 21:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކެއް -- ޓްވިޓަރ

ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުޤްޖީ ގެއްލުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބުނާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކެއް ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ސައުދީގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރުންތަކެއް އިސްތަންބޫލް އެއާޕޯޓަށް އެތެރެވާ މަންޒަރާއި އެ އަށް ފަހު އަނބުރާ ދާ މަންޒަރެވެ.

ސައުދީގެ ރަސްކަމަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ޚާޝުޤްޖީ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް އޮކްޓޯބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު ދިޔަ ފަހުން އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތުރުކީން ބުނަނީ ޚާޝުޤްޖީ މަރާލީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތު ސައުދީން ދޮގު ކުރެއެވެ.

ތުރުކީގެ ޓީއާރުޓީ ވޯލްޑް ޗެނަލް އިން އާންމުކުރި އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ވެރިރަށުގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ކަޅު ކުލައިގެ ވޭންތަކެއް ވަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ތުރުކީގެ ތަހްގީގު ޓީމުން މިހާރު ދަނީ އެ ގައުމަށް އޮކްޓޯބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު ޖެއްސި ސައުދީ ގަލްފް ސްޓްރީމް ޖެޓްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންނެވެ.

ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ޚާޝުޤްޖީ ދިޔައީ ތުރުކީ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރަން، ކުރިން ކުރި ކައިވެނީގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދާށެވެ.

ޚާޝޮގީޖީ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔައީ އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ އަންހެން މީހާއާ އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން މީހާއަށް އެތަނަށް ވަދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން އޭނާ ހުރީ ކޮންސިއުލޭޓްގެ ބޭރުގައެވެ. ޚާޝުޤްޖީ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް