15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ނޫސްވެރިޔާ ގެއްލުން

ޚާޝުޤްޖީ ގެއްލުމުގެ ފަހަތުގައިވާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުކޮށްފި

  • ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ކަޅު ކުލައިގެ ވޭންތަކެއް ވަނީ ވަދެފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 21:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން އާންމު ކޮށްފައި ވަނީ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކެއް -- ޓްވިޓަރ

ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުޤްޖީ ގެއްލުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ބުނާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖްތަކެއް ތުރުކީގެ މީޑިއާތަކުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަނީ ސައުދީގެ އިންޓަލިޖެންސް އޮފިސަރުންތަކެއް އިސްތަންބޫލް އެއާޕޯޓަށް އެތެރެވާ މަންޒަރާއި އެ އަށް ފަހު އަނބުރާ ދާ މަންޒަރެވެ.

ސައުދީގެ ރަސްކަމަށް ފާޑުކިޔަމުން ދިޔަ ޚާޝުޤްޖީ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް އޮކްޓޯބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު ދިޔަ ފަހުން އެއްވެސް މީހަކަށް އޭނާ ފެނިފައެއް ނުވެއެވެ.

ތުރުކީން ބުނަނީ ޚާޝުޤްޖީ މަރާލީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ތުހުމަތު ސައުދީން ދޮގު ކުރެއެވެ.

ތުރުކީގެ ޓީއާރުޓީ ވޯލްޑް ޗެނަލް އިން އާންމުކުރި އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ވެރިރަށުގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ކަޅު ކުލައިގެ ވޭންތަކެއް ވަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ.

ތުރުކީގެ ތަހްގީގު ޓީމުން މިހާރު ދަނީ އެ ގައުމަށް އޮކްޓޯބަރު 2 ވަނަ ދުވަހު ޖެއްސި ސައުދީ ގަލްފް ސްޓްރީމް ޖެޓްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރަމުންނެވެ.

ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ޚާޝުޤްޖީ ދިޔައީ ތުރުކީ އަންހެނަކާ ކައިވެނި ކުރަން، ކުރިން ކުރި ކައިވެނީގެ ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް ހޯދާށެވެ.

ޚާޝޮގީޖީ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ދިޔައީ އޭނާ ކައިވެނިކުރަން އުޅޭ އަންހެން މީހާއާ އެކުގައެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން މީހާއަށް އެތަނަށް ވަދެވޭ ގޮތް ނުވުމުން އޭނާ ހުރީ ކޮންސިއުލޭޓްގެ ބޭރުގައެވެ. ޚާޝުޤްޖީ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓަށް ވަން ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖް ވަނީ އާންމު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް