16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 04 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މީޑީއާނެޓް

މީޑީއާނެޓްގެ ހިޓް ސަރވިސް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑްއޯން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު!

  • އެޑްއޯންގައި ޖުމްލަ 9 ޗެނަލް ހިމެނޭ
  • މީޑިއާނެޓުން ވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީޑިއާނެޓްގެ ފެމިލީ ޕެކޭޖަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް "ޑްރީމްވާކްސް" ގެ ނަމުގައި އެޑްއޮންއެއް އިތުރުކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 13:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  6. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު


މީޑިއާނެޓްގެ މައި އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ

މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓް ސަރވިސް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑްއޯން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އެޑްއޯންގައި ޖުމްލަ 9 ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ. އެޑްއޯންގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޗެނަލްތަކަކީ ޒީޓީވީ އެޗްޑީ، ސޮނީ ބީބީސީ އާތް އެޗްޑީ، ސޮނީ ޓެން 1 އެޗްޑީ، ޑްރީމް ވޯކްސް އެޗްޑީގެ އިތުރުން ނިކަލޯޑިއަން އެޗްޑީއެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޝިއުނާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ އެޑްއޯންގައި ހިމެނޭ އިތުރު ޗެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މީޑިއާނެޓްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މި އެޑްއޯން މީޑިއާނެޓްގެ ބޭސިކް ޕެކޭޖާއި ފެމެލީ ޕެކޭޖް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި އެޑްއޯން ނެގޭނެއެވެ. ބޭސިކް ޕެކޭޖް ނުވަތަ ފެމެލީ ޕެކޭޖްއާ މި އެޑްއޯންއާ ޖުމްލަ 424 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ.   

މީޑިއާނެޓުން ވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީޑިއާނެޓްގެ ފެމިލީ ޕެކޭޖަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް "ޑްރީމްވާކްސް" ގެ ނަމުގައި އެޑްއޮންއެއް އިތުރު ކޮށްފައެވެ. ޑްރީމްވާކްސް ޗެނަލް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާނެޓްސޭލްސް ސެންޓަރުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން  ބޭއްވި ކުޑަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. އެޗްޑީކޮށް ފެންނާނެހެން ފެމިލީޕެކޭޖަށް މި އިތުރުކުރި ޗެނަލް އިން ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އެތައް ކާޓޫން ސީރީޒްތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން "އޯލް ހެއިލް ކިންގް ޖޫލިއަން، މަޑަގަސްކަރަ، ޓްރޯލްސް ވެސް މި ޗެނަލްގައި ހިމެނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓަށް ޑްރީމްވަރކްސްގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް އިތުރު ކޮށްފައިވާއިރު، ޑްރީމްވަރކްސްއަކީ ދިވެހިންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކާޓޫނުތައް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް