15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

މީޑީއާނެޓް

މީޑީއާނެޓްގެ ހިޓް ސަރވިސް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑްއޯން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު!

  • އެޑްއޯންގައި ޖުމްލަ 9 ޗެނަލް ހިމެނޭ
  • މީޑިއާނެޓުން ވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީޑިއާނެޓްގެ ފެމިލީ ޕެކޭޖަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް "ޑްރީމްވާކްސް" ގެ ނަމުގައި އެޑްއޮންއެއް އިތުރުކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 13:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  7. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  8. ޮޫވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް ގެނައި އަނގޮޓިތައް ޕީޕީއެމްގެ އެކްޓިވިސްޓުންގެ އަތުގައި މިހާރު ވެސް އެބަހުރި: ސިނާން


މީޑިއާނެޓްގެ މައި އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ

މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓް ސަރވިސް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑްއޯން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އެޑްއޯންގައި ޖުމްލަ 9 ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ. އެޑްއޯންގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޗެނަލްތަކަކީ ޒީޓީވީ އެޗްޑީ، ސޮނީ ބީބީސީ އާތް އެޗްޑީ، ސޮނީ ޓެން 1 އެޗްޑީ، ޑްރީމް ވޯކްސް އެޗްޑީގެ އިތުރުން ނިކަލޯޑިއަން އެޗްޑީއެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޝިއުނާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ އެޑްއޯންގައި ހިމެނޭ އިތުރު ޗެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މީޑިއާނެޓްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މި އެޑްއޯން މީޑިއާނެޓްގެ ބޭސިކް ޕެކޭޖާއި ފެމެލީ ޕެކޭޖް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި އެޑްއޯން ނެގޭނެއެވެ. ބޭސިކް ޕެކޭޖް ނުވަތަ ފެމެލީ ޕެކޭޖްއާ މި އެޑްއޯންއާ ޖުމްލަ 424 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ.   

މީޑިއާނެޓުން ވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީޑިއާނެޓްގެ ފެމިލީ ޕެކޭޖަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް "ޑްރީމްވާކްސް" ގެ ނަމުގައި އެޑްއޮންއެއް އިތުރު ކޮށްފައެވެ. ޑްރީމްވާކްސް ޗެނަލް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާނެޓްސޭލްސް ސެންޓަރުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން  ބޭއްވި ކުޑަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. އެޗްޑީކޮށް ފެންނާނެހެން ފެމިލީޕެކޭޖަށް މި އިތުރުކުރި ޗެނަލް އިން ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އެތައް ކާޓޫން ސީރީޒްތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން "އޯލް ހެއިލް ކިންގް ޖޫލިއަން، މަޑަގަސްކަރަ، ޓްރޯލްސް ވެސް މި ޗެނަލްގައި ހިމެނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓަށް ޑްރީމްވަރކްސްގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް އިތުރު ކޮށްފައިވާއިރު، ޑްރީމްވަރކްސްއަކީ ދިވެހިންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކާޓޫނުތައް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް