15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

މީޑީއާނެޓް

މީޑީއާނެޓްގެ ހިޓް ސަރވިސް ބޭނުންކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑްއޯން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު!

  • އެޑްއޯންގައި ޖުމްލަ 9 ޗެނަލް ހިމެނޭ
  • މީޑިއާނެޓުން ވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީޑިއާނެޓްގެ ފެމިލީ ޕެކޭޖަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް "ޑްރީމްވާކްސް" ގެ ނަމުގައި އެޑްއޮންއެއް އިތުރުކޮށްފައި
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 13:24 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
  2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
  4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
  5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
  6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
  7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
  8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


މީޑިއާނެޓްގެ މައި އޮފީސް -- ރާއްޖެއެމްވީ

މީޑިއާނެޓްގެ ހިޓް ސަރވިސް ބޭނުން ކުރާ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެޑްއޯން ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި އެޑްއޯންގައި ޖުމްލަ 9 ޗެނަލް ހިމެނެއެވެ. އެޑްއޯންގައި ހިމެނޭ ބައެއް ޗެނަލްތަކަކީ ޒީޓީވީ އެޗްޑީ، ސޮނީ ބީބީސީ އާތް އެޗްޑީ، ސޮނީ ޓެން 1 އެޗްޑީ، ޑްރީމް ވޯކްސް އެޗްޑީގެ އިތުރުން ނިކަލޯޑިއަން އެޗްޑީއެވެ.

މީޑިއާނެޓްގެ އެސިސްޓަންޓް މެނޭޖަރ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ޝިއުނާ ހަމީދު ވިދާޅުވީ އެޑްއޯންގައި ހިމެނޭ އިތުރު ޗެނަލްތަކުގެ ސަބަބުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި މީޑިއާނެޓްގެ އަމާޒަކީ ކަސްޓަމަރުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މި އެޑްއޯން މީޑިއާނެޓްގެ ބޭސިކް ޕެކޭޖާއި ފެމެލީ ޕެކޭޖް ބޭނުން ކުރައްވާ ކަސްޓަމަރުންނަށް މި އެޑްއޯން ނެގޭނެއެވެ. ބޭސިކް ޕެކޭޖް ނުވަތަ ފެމެލީ ޕެކޭޖްއާ މި އެޑްއޯންއާ ޖުމްލަ 424 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެއެވެ.   

މީޑިއާނެޓުން ވަނީ މީގެ ދެ މަސް ކުރިން މީޑިއާނެޓްގެ ފެމިލީ ޕެކޭޖަށް ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްސަކޮށް "ޑްރީމްވާކްސް" ގެ ނަމުގައި އެޑްއޮންއެއް އިތުރު ކޮށްފައެވެ. ޑްރީމްވާކްސް ޗެނަލް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ މީޑިއާނެޓްސޭލްސް ސެންޓަރުގައި ކުޑަކުދިން ބައިވެރިކޮށްގެން  ބޭއްވި ކުޑަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. އެޗްޑީކޮށް ފެންނާނެހެން ފެމިލީޕެކޭޖަށް މި އިތުރުކުރި ޗެނަލް އިން ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލް އެތައް ކާޓޫން ސީރީޒްތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ. އެގޮތުން "އޯލް ހެއިލް ކިންގް ޖޫލިއަން، މަޑަގަސްކަރަ، ޓްރޯލްސް ވެސް މި ޗެނަލްގައި ހިމެނެއެވެ.

މީޑިއާނެޓަށް ޑްރީމްވަރކްސްގެ އެޗްޑީ ޗެނަލް އިތުރު ކޮށްފައިވާއިރު، ޑްރީމްވަރކްސްއަކީ ދިވެހިންގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި މަޤްބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ ކާޓޫނުތައް އުފައްދާފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް