20 ނޮވެންބަރު 2018 | އަންގާރަ | 07 ނޮރަ
12 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޕެޕް ގާޑިއޯލާ

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައަކަށް އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނަން: ގާޑިއޯލާ

  • ސިޓީގެ އަސްލު މޮޅު ކުޅުން އަދިވެސް ނުދެއްކޭ: ގާޑިއޯލާ
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 23:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


ސިޓީގެ ކޯޗު ގާޑިއޯލާ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނާނެ ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީއާ ވާދަކުރާ ހުރިހާ ޓީމެއްވެސް ވަރުގަދަ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ސިޓީން ބޭނުންވަނީ އެޓީމުތަކަށްވުރެ ކުރިއަރާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެކަމަށް އެންމެ ފަހުވަގުތާ ޖެހެންދެންވެސް މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 0-4 ގެ ތަފާތުބޮޑު ނަތީޖާއަކުން ސިޓީ މޮޅުވި މެޗުގައި އެޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނިގެންދިޔައީ އާދަޔާ ހިލާފު މޮޅު ކުޅުމެއްކަން ފާހަގަކުރަމުން ގާޑިއޯލާ ބުނީ މެޗު ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބޮޑު ލީޑަކާއެކު މެޗު ނިންމާލީ ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުމުން ކަމަށެވެ.

ގާޑިއޯލާ ބުނީ ސިޓީގެ އަސްލު މޮޅު ކުޅުން އަދިވެސް ނުދެއްކޭ ކަމަށާއި، އެ ކުޅުން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުތަކުގައި އެ ކުޅުން ދައްކަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ސިޓީ އޮތީ ކުޅުނު 23 މެޗުން ލިބުނު 46 ޕޮއިންޓާއެކު ޕޮއިންޓް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ފުރުސަތު ލިބޭނީ އެންމެ މޮޅު ހަތަރު ޓީމަށެވެ. ފަސްވަނަ ޓީމު ޖެހޭނީ ކޮލިފައިން ކުޅޭށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް