19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ބޮލީވުޑް

ލަވްޔާތްރީގެ ފެށުން ރަނގަޅެއް ނޫން!

  • މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 7.75 ކްރޯޑް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 10 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 09:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


އާޔޫޝް ޝަރްމާ، ސަލްމާން ޚާން ވަރީނާ ހުސައިން -- ގޫގުލް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމް " ލަވްޔާތްރީ" ގެ ފެށުން އެހާ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ސަލްމާން ޚާންގެ ޅިޔަނު އާޔޫޝް ޝަރްމާ އަދި ވަރީނާ ހުސައިން ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފް ވެގެންދިޔަ "ލަވްޔާތްރީ" މިފިލްމަށް މިހާތަނަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ގޮސްފައިވަނީ 7.75 ކްރޯޑް އިންޑިއަން ރުޕީސްއެވެ.

މި ފިލްމަށް ކުރިން ދީފައިވާ ނަމަކީ "ލަވްރާތްރީ"އެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމް ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ފިލްމްގެ ޕްރޮޑިސަރ ސަލްމާން ޚާން ވަނީ ފިލްމްގެ ނަން "ލަވް ޔާތްރީ" އަށް ބަދަލު ކޮށްފައެވެ.

ފިލްމް ގެ ނަން ބަދަލު ކޮށްފައިވަނީ ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދުން ފިލްމަށް ދީފައިވާ ނަމާމެދު ނުރުހުން ފާޅުކޮށް މުޒާހަރާ ކުރުމުންނެވެ. އެމީހުން ފިލްމާމެދު ނުރުހުންފާޅުކުރީ އެ ފިލްމުގެ ނަން ހިންދޫންގެ އެ ފެސްޓިވަލްގެ މާނަ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ވިޝްވާ ހިންދޫ ޕަރިޝާދުންވަނީ ފިލްމާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއްވެސް  ކުރިން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޕީޓީއައި ނޫސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބިހާރުގެ ކޯޓަކުންވަނީ އެ ފިލްމުގެ ނަމާއި ހިމަނާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުން ހިންދޫންނަށް ކުރި އަސަރުގެ ސަބަބުން ސަލްމާން ޚާންއާއި ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ މައްޗަށް ފަސްޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކުރިން ވަނީ އަންގާފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް