16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ
  • ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ރެއިންބޯގެ ވެބްސައިޓް https://buyrainbow.com.mv މެދެވެރިކޮށް ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި އެ ކެޓަގަރީއަކާ ގުޅޭ ސާމާނު ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރެއިންބޯގެ ފިހާރަތަކަށް ގެންނަ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު އަޕްޓޭޑްވަމުންދާނެ ކަމަށާއި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ އުނދަގޫތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ބުންޏެވެ.

ކަސްޓަމަރުން ރެއިންބޯގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރ ކުރާ މުދާ މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ މާލެ އަށާއި ހުޅުމާލެ އަށް އެކަންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރެއިންބޯގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން އޯޑަރު ކުރާ މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ. ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ މުދަލަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރެއިންބޯގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

ރެއިންބޯ އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected]raajje.mv އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް