15 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ | 12 ހިތަ
06 ޞަފަރު 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:55
އަސްރު 15:10
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:49
ފަތިސް 04:38

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ
  • ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު ވެބްސައިޓުން ލިބިގެންދާނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 19:13 | |

މަގުބޫލް

  1. ކަަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ރޭ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގައި، މިއަދު ފުލުހުންގެ ހައްޔަރުގައި!
  2. ޔަހްޔާ އާއި ޔާމީނާ ތަފާތެއް އެބަ ހުރިތަ؟
  3. އެންމެންގެ ސަމާލުކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!
  4. ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ މުވައްޒަފުން އިންތިޚާބީ ރައީސް ސޯލިޙަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
  5. ރައްޔިތުންގެ ވޯޓް ފޭރިގެންފި ނަމަ މަޑަކުން ނުތިބޭނެ: ހަސަން ލަތީފް
  6. ޕީޕީއެމް ކެމްޕެއިންގ އަށް އެޗްޑީސީން 30 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ އިން ހަރަދުކުރިކަން ހާމަވެއްޖެ!
  7. ތިން ގަޑިއިރު ކުރިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުމަށް ވަންނަން ކިއު ހަދައިފި
  8. އިޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތަށް ބަލައި ވަކިކުރި މުވައްޒަފުންނަށް ބަދަލު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި


ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފިއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް ލޯންޗުކޮށްފައި ވަނީ ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލްގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ރެއިންބޯގެ ވެބްސައިޓް https://buyrainbow.com.mv މެދެވެރިކޮށް ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ޕްރޮޑަކްޓެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ކެޓަގަރީއެއްގައި އެ ކެޓަގަރީއަކާ ގުޅޭ ސާމާނު ވަކިން ފެންނަން ހުންނާނެ ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރެއިންބޯގެ ފިހާރަތަކަށް ގެންނަ އާ ޕްރޮޑަކްޓްތަކުގެ މައުލޫމާތު އަޕްޓޭޑްވަމުންދާނެ ކަމަށާއި ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވާ އުނދަގޫތައް ހުށަހެޅޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ބުންޏެވެ.

ކަސްޓަމަރުން ރެއިންބޯގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް އޯޑަރ ކުރާ މުދާ މި ވަގުތު ޑެލިވަރީ ކޮށްދެނީ މާލެ އަށާއި ހުޅުމާލެ އަށް އެކަންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރެއިންބޯގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ހިސާބަކުން އޯޑަރު ކުރާ މުދާ ލިބޭނެ ގޮތް ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމެވެ. ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ގަންނަ މުދަލަށް އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް ރެއިންބޯ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ރެއިންބޯގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ފަރާތުން ބުންޏެވެ.

ރެއިންބޯގެ އޮންލައިން ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ރެއިންބޯ އިން ބުނެއެވެ.

ރެއިންބޯ އިން ވަނީ އެކުންފުނީގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް