21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

ރެއިންބޯ ސޭލް

ރެއިންބޯ އެނިވަރސަރީ ސޭލް ފަށައިފި

  • ސޭލް ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު
  • ސޭލްގެ ދަށުން ހުރިހާ ސާމާނަކުން 50 ޕަސަންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލް -- ފޮޓޯ: ސިމާހާ ނަސީމް

ރެއިންބޯގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އެނިވަރސަރީ ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ އޮކްޓޯބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫގެ އިތުރުން ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމްގައެވެ.

ސޭލްގެ ދަށުން ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ސާމާނަކުން 50 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ އަބްދުﷲ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރެއިންބޯގެ އެނިވަރސަރީ ސޭލްއަކީ އެހެން ސޭލްތަކާއި ވަރަށް ތަފާތު ސޭލެއް ކަމަށާއި ސޭލްގެ މަޤްސަދަކީ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރެއިންބޯގެ ސާމާނު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ރެއިންބޯ އިން އޮފީސް ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ބަދި ސެޓާއި ކަބަޑު ސެޓް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ރެއިންބޯއަކީ އާންމުންނަށް މަޝްހޫރު ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ސާމާނު ވިއްކާ ފަރާތެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް