19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ރެއިންބޯ ސޭލް

ރެއިންބޯ އެނިވަރސަރީ ސޭލް ފަށައިފި

  • ސޭލް ފަށާފައި ވަނީ މިއަދު
  • ސޭލްގެ ދަށުން ހުރިހާ ސާމާނަކުން 50 ޕަސަންޓާއި ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭނެ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ރެއިންބޯ ލިވިންގް މޯލް -- ފޮޓޯ: ސިމާހާ ނަސީމް

ރެއިންބޯގެ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން ރެއިންބޯ އެނިވަރސަރީ ސޭލް ފަށައިފިއެވެ.

މި ސޭލް ކުރިއަށްދާނީ އޮކްޓޯބަރު 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނޮވެމްބަރު 9 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރެއިންބޯ ބިލްޑްވެއަރ، ރެއިންބޯ ޝޮޕް، ރެއިންބޯ ތިނަދޫގެ އިތުރުން ރެއިންބޯ އޮފީސް ސިސްޓަމްގައެވެ.

ސޭލްގެ ދަށުން ރެއިންބޯ އިން ވިއްކާ ހުރިހާ ސާމާނަކުން 50 ޕަސަންޓާ ހަމައަށް ޑިސްކައުންޓް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ރެއިންބޯ އެންޓަޕްރައިސަސްގެ ޖެނެރަލް މޭނެޖަރ އަބްދުﷲ އަސްލަމް ވިދާޅުވީ ރެއިންބޯގެ އެނިވަރސަރީ ސޭލްއަކީ އެހެން ސޭލްތަކާއި ވަރަށް ތަފާތު ސޭލެއް ކަމަށާއި ސޭލްގެ މަޤްސަދަކީ 28 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާއި ދިމާކޮށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރެއިންބޯގެ ސާމާނު ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

ރެއިންބޯ އިން އޮފީސް ފަރުނީޗަރުގެ އިތުރުން ގޭތެރެއަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި ބަދި ސެޓާއި ކަބަޑު ސެޓް ލިބެން ހުރެއެވެ.

ރެއިންބޯއަކީ އާންމުންނަށް މަޝްހޫރު ކޮލެޓީ ރަނގަޅު ސާމާނު ވިއްކާ ފަރާތެކެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް