15 ޑިސެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 06 މުލަ
08 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17

ޗެސް އޮލިމްޕިއާޑް

ޗެސް އޮލިމްޕިއާޑްގައި ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއަކާއެކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

 • ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުން އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހަށް މުބާރާތް ކުރިއަށްދިޔައީ
 • ޤައުމީ ޗެސް ފިރިހެން ޓީމުން ކެޓަގަރީން ފަސް ވަނަ ހޯދި
 • އަންހެން ޓީމުން ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ހޯދާފައިވޭ
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 18:32 | |

މަގުބޫލް

 1. ޔާމީންގެ ބޭންކު އެކައުންޓުތައް ފްރީޒުކޮށްފި
 2. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
 3. ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި އިންޑިއާއަށް ގޮސް، ސިއްހީކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ މެޑިކަލް ވިސާއަށް ބަދަލުކޮށްދެނީ!
 4. މިހާރު އައްޔަން ކޮށްފައި ތިބި ފަނޑިޔާރުންނަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފަށް އައްޔަން ކުރައްވާފައިވާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް: ސިރާޖް
 5. ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުވުމަށް ޗިޓް ފޮނުވައިފި
 6. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހްމާލުން ކުއްޖަކު ނިޔާވި މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަންފަށައިފި
 7. ނާޒިމް ބޭނުންވަނީ އަނިޔާ ދިން މީހުނަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން
 8. ސްރީލަންކަންގެ ފްލައިޓަށް ދިމާވި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ދިވެހިން ތާށިވެފައި!


ޗެސް އޮލިމްޕިއާޑްގައި ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިން އެނބުރި މާލެ އަންނަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ

ޖޯޖިޔާގެ ބަޓުމީ ސިޓީގައި ބޭއްވި ޗެސް އޮލިމްޕިއާޑްގައި ވާދަކުރި ކުޅުންތެރިން ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއަކާއެކު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ވަނަ ދުވަހުން އޮކްޓޯބަރު 7 ވަނަ ދުވަހަށް ކުރިއަށްދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭން ވަނީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ކާމީޔާބީއެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ޤައުމީ ޗެސް ފިރިހެން ޓީމުން ކެޓަގަރީން ފަސް ވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު އަންހެން ޓީމުން ވަނީ ހަތަރު ވަނަ ހޯދާފައެވެ.

"ކުރީގެ އޮލިމްޕިއާޑްއާ ބަލާފައި މިފަހަރުގެ އޮލިމްޕިއާޑްގައި ފިރިހެން ޓީމްގެ ޕާރފޯމަންސް ވަރަށް ރަނގަޅު، ކުޅުންތެރިންގެ ޕާރފޯމަންސް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ސަރުކާރުގެ އެހީ ވަރަށް މުހިންމު އަދި ފެޑަރޭޝަންގެ ވެސް. މި ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އަސްލު މާބޮޑު ހަރަދެއް ވެސް ނުހިނގާނެ، ކުރިއަތް އޮތް ތާނގައި މި ކުޅިވަރަކީ އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާނެ ކުޅިވަރަށް ވެގެންދާނެ" މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑަރޭޝަންގެ ސުކޫލް އޮފް ޗެސްއާ ހަވާލުވެގެން ހުންނެވި މުހައްމަދު އިޖާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑަބްލިއުއެފްއެމް ޓައިޓަލް ނުހާ ރިލްވާންއަށް ވަނީ ލިބިފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ވޯލްޑް ރޭންކިންގްގައި ރާއްޖެ ވަނީ 15 ޕޮއިންޓް މައްޗަށް ޖެހިލާފައެވެ. އަދި އެންމެ ހައިރޭޓަޑް ޕްލެޔަރ ހޯދާފައިވަނީ ފިރިހެން ޓީމުން ކިޔާންއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޤައުމީ ޗެސް ޓީމް ކެޕްޓަން ޒީޝާން އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބީއަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށާއި 32 ޤައުމުގެ ތެރެއިން އަންހެން ޓީމް ހަތަރުވަނަ އަށް ދިޔުމުން އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުޅުންތެރިން ހޯދި ކާމިޔާބީއާ ދެތެރޭގައި ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ވެސް ޒީޝާން ބުންޏެވެ.

ޗެސް އަކީ އެޑިއުކޭޝަންއާ ގުޅުންހުރި ކުޅިވަރެއްކަން ފާހަގަކުރައްވާ މޯލްޑިވްސް ޗެސް ފެޑަރޭޝަންގެ ޖެނެރަލް ސެކެޓަރީ މުހައްމަދު ރިލްވާން ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އަންނަ އޮތް ސަރުކާރުން ވެސް އެ ކުޅިވަރަށް އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

މިފަހަރު ލިބުނު ކާމިޔާބީ އަކީ ގިނަ ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް އިތުރު ކާމިޔާބީތައް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ޤައުމީ ޗެސް ޓީމުން ބުނެއެވެ.

ޗެސް އޮލިމްޕިއާޑް އަކީ ޗެސް ވޯލްޑްކަޕް ފިޔަވައި ރާޒުވާގެ ދުނިޔޭގައި ބޭއްވޭ އެންމެ ވާދަވެރި މުބާރާތެވެ.

  

  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް