19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

ޕައުލް ޕޮގްބާ

ޕޮގްބާ އަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް ނެތް: ޔުވެންޓަސް

  • ޕޮގްބާ އާއި މޮރީނިއޯގެ މެދުގައި މައްސަލަތަކެއް ވަނީ ޖެހިފައި
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 15:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ -- ގޫގުލް

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ އަލުން ގެނައުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ ބުނެފިއެވެ.

ޔުވެންޓަސް އިން 2012 ވަނަ އަހަރު ޕޮގްބާ ގެންދިޔައީ ވެސް ޔުނައިޓެޑްގައި ހުއްޓައެވެ. އޭރު އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތެއް ނުލިބި ހުރި ޕޮގްބާ އަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބިގެން ދިޔައީ ޔުވެންޓަސްގައި ހުއްޓައެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޔުނައިޓެޑުން އޭނާ އަނބުރާ ގެންދިޔައީ 2016 ވަނަ އަހަރު 105 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށެވެ.

ޕޮގްބާ އާ ގުޅޭގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ފަބިއޯ ޕަރަޗިޓީ އެއްޗެއް ބުނެފައި މިވަނީ ޕޮގްބާ ކުލަބު ބަދަލު ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިވަނިކޮށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އާއި މައްސަލަ ޖެހި ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާ ޕޮގްބާ ގުޅުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ޔުވެންޓަސް އާއިއެވެ.

ޔުވެންޓަސްއާ ދެން ގުޅޭނެ ކަމަށް އަޑުއަރާފައި ވަނީ ލާޒިއޯގެ ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ސާޖެއި މިލިންކޮވިޗް-ސަވިޗެވެ. ޕަރަޗިޓީ ބުނީ އޭނާ އަކީ ވަރަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި އެކަމަކު އަދި އޭނާއާ ނުވަތަ ލާޒިއޯއާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އެ ކްލަބުގެ ޓްރާންސްފާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އެ ޓިމުން އެކަމަށް އެންމެ ބޭނުންވާ އެކަކަކީ ޕަރަޗިޓީ ކަމަށް ވާހަކަތައް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ޔުވެންޓަސް 2007 ގައި ރެލިގޭޓްވެ ވެއްޓުނު އަނދަވަޅުން އަރައިގަނެ، އިޓަލީގެ އެއް ވަނަ ޓީމަށް އަލުންވެ އަދި ޔޫރަޕުގެ ގަދަބާރަކަށް ވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ 2010 ވަނަ އަހަރު މަރޯޓާ އާއި ޕަރާޓީ އެ ކްލަބާ ގުޅި ފެށި މަސައްކަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް