19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ހޯސޭ މޮރީނިއޯ

މޮރީނިއޯގެ މައްސަލައެއް އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފި

  • މޮރީނިއޯ އާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ގާތް
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ނިއުކާސަލްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ކްލަބުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅިވަރުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއްގެ މައްސަލަ އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އިނގިރޭސި އެފްއޭ އިން ބަލަމުން އަންނަނީ އެ މެޗުގައި މޮރީނިއޯ ޓަޗްލައިންގައި ހުރެ ދެއްކި ވާހަކަތަކެއްގެ މައްސަލައެވެ.

ނިއުކާސަލް އަތުން 2-3 މޮޅުވި މެޗަށް ފަހު، ދަނޑުން ފައިބަމުން މޮރީނިއޯ ވަނީ ޕޯޗުގީޒް ބަހުން ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައެވެ. މި މައްސަލަ މިހާރު ވަނީ އެފްއޭ އިން ފަށާފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މޮރީނިއޯ ގޯސް އެއްޗެއް ބުނެފައިވާކަން ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ ބެންޗުގައި ނުހުރެވޭ ގޮތަށް އޭނާ އަށް އަދަބެއް އަތުވެދާނެއެވެ.

އެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވިއިރު އެއީ ހަތަރު މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑުން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ޔުނައިޓެޑް މިހާރު އޮތީ 13 ޕޮއިންޓާ އެކު ލީގުގެ އަށް ވަނައިގައެވެ.

ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މޮރީނިއޯގެ ފަރާތުން އެފަދަ އަމަލެއް ފެނިފައި ވަނީ އެ މެޗަށް ނުކުތްއިރު، އޭނާއަށް އޮތް ޕްރެޝަރުގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ.

އެ މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނެރުނަސް މޮރީނިއޯ މަގާމުން ދުރުކުރާނެ ކަމަށް އޮތީ ބެލިވިފައެވެ. ސަބަބެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުގައި ވަނީ ޔުނައިޓެޑުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު މޮރީނިއޯ އަށް ގެއްލުމެވެ.

ކާމިޔާބު ކޯޗު އެލެކްސް ފާގަސަން 2013 ވަނަ އަހަރު ރިޓަޔާކުރުމުން ހަވާލުވި ޑޭވިޑް މޮއިސް އާއި އޭގެ ފަހުން ހަވާލުވި ލުއިސް ވެން ހާލް ފަދައިން މޮރީނިއޯ އަށް ވެސް ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރީގެ ފެންވަރަށް އެޓީމު ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މޮރީނިއޯ އަށް ފަހަކަށް އައިސް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ ޕައުލް ޕޮގްބާއާ މައްސަލަ ޖެހުމެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއި މޮރީނިއޯ ހަވާލުވެ ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައި 105 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ގެނައި ޕޮގްބާއަކީ އެ ކުޅުންތެރިއެއްގެ ފަރާތުން ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ އުއްމީދުތަކެއް ކުރި ކުޅުންތެރިއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް