18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެފްއޭއެމް ހައުސް

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ އެކަޑަމީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަށަނީ

  • އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެން
އަހުމަދު ފައިރޫޒު | Ahmed_Fairoox

| 9 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 12:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


އެފްއޭއެމްގެ މައި އިދާރާ -- ވީނިއުސް

ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ އެކެޑަމީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން ސްކޫލަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އަޅައިދޭ ތަނެކެވެ. މިދިޔަ ޖުލައި 1ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ އެކެޑަމީގެ ޕްލޭން އެފްއޭއެމް އިން މީޑިއާ އަށް ހިއްސާކުރިއިރު ރާވާފައި އޮތީ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށެވެ.

އެމްއޭމް ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ރާވާފައި ވިޔަސް މޫސުން ގޯސްވުމާއި ބައެއް ކަހަލަ ހުއްދަތައް ލިބުމުގައި ތާށިތަކެއް އުޅުމުން އެކަން ފެށޭ ގޮތް ނުވީއެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފޭސްވަންގެ މިއަހަރު ތެރޭގައި ފެށީގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ އެކެޑަމީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނީ ދެ ފޭހަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ފޭހުގައި ހިމެނެނީ އޮފީހަކާއި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކެއްގެ އިތުރުން ބޮޑު ޓާފް ދަނޑަކާއި ޖިމެއްގެ އިތުރުން ނަމާދުކުރާ ތަނެކެވެ.

މި އެކެޑަމީ ހަދަނީ މުޅި ރާއްޖެ އަށް ހުޅުވާލައިގެން 13 އަހަރުން ފެށިގެން 17 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް، އެއް ފަހަރާ 100 ކުދިންނަށް ތިބެވޭ ގޮތަށެވެ.

ފިރިހެން ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ފަށާއިރު، އެކެޑަމީގެ ކަންތައްތައް އޮންނާނީ ބޯޑިން ގޮތަށެވެ. އެ ގޮތުން ފުޓްބޯޅައިގެ އިތުރުން ކިޔެވުމުގެ ކަންތައްތައް ވެސް ކުރިއަށްދާނެއެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެކެޑަމީގެ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކަށް ވާނީ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިން ކްލަބްތަކާ ހަމައަށް ނޫނީ އުމުރުފުރާ ގައުމީ ޓީމުތަކަށް ހޮވައިގެން ކުރިއެރުވުން ކަމަށެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ޓެކްނިކަލް ޑިރެކްޓަރު އިހުސާން އަބްދުލްގަނީ (ސާންތީ) ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެކެޑަމީ އަށް ކުޅުންތެރިން ނަގާނީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރާ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ އެކެޑަމީތަކުންނާއި އަމިއްލަ އެކެޑަމީތަކުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް