23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް

ޗެލްސީގެ ލެޖެންޑު ލަމްޕާޑް 21 އަހަރަށް ފަހު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

  • މި ދަނޑިވަޅަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅު: ލަމްޕާޑް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!
  7. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އިސްމާއިލް ރިޔާޒް

ޗެލްސީގެ ލެޖެންޑް ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް 21 އަހަރަށް ފަހު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

 

ލަމްޕާޑް ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ވަރަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތައް ކްލަބްތަކުން ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް މި ދަނޑިވަޅަކީ ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު އެހެން ކަންކަމަށް ވަގުތު ހުސްކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށެވެ.

 

ލަމްޕާޑް ބުނީ އޭނާގެ ކެރިޔަރުގައި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ގައުމީ ޓީމަށް 100 އަށްވުރެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީ ކެރިޔަރުގައި 300 އަށްވުރެ ގިނަ ލަނޑު ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

 

ވެސްޓްހަމް ޔުނައިޓެޑް، މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަދި ނިއުޔޯކް ސިޓީ އެފްސީގެ ކުޅުންތެރިންނަށާއި، މެނޭޖްމަންޓަށް ލަމްޕާޑު ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޗެލްސީއަކީ އޭނާ ހިތުގެ އެއްބައި ކަމަށާއި، ޗެލްސީއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތައް އަދި އެތައް ހަނދާންތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށް ވެސް ލަމްޕާޑް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމުގެ ކެރިޔަރު ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ދެން ލަމްޕާޑް ފެނުން އެންމެ ކައިރީ ކޯޗިން ކެރިޔަރުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ބުނީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ފެނިގެންގޮސްދާނެ ކަމަށާއި، ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް