21 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުދަ | 09 ނޮރަ
13 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:07
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:16
މެންދުރު 11:56
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

މަޓާޓޯގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑް

މަޓާޓޯގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  • އެޕްލިކޭޝަން އޮކްޓޯބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގަންނާނެ
  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރުގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 8 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 15:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  3. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  6. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  7. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު
  8. އެލް ޗަޕޯ ގޭންގުގެ ކުރީގެ މެމްބަރެއް މަރުވުން


މަޓާޓޯ އިން ބޭއްވި އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) ގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮކްޓޯބަރ 31ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ނޮވެމްބަރގައި ބާއްވާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ 15 ދުވަސް ކުރިން އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މަޓާޓޯ އިން ބުންޏެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި މަޓާޓޯއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އެއް އެސޯސިއޭޝަން ކަމަށްވާ އިރު، އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ޓްރެވެލް އެޖެންޓުންނާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

މަޓާޓޯގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑުގައި ނުވަ މެމްބަރުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު، މި މަޤާމްތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރަނީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރުއެވެ.

އެގޮތުން މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓް ދެވޭނީ ހަމަ އެކަނި އާންމު މެމްބަރުންނަށެވެ.  

މިހާރުގެ ބޯޑުގައި އިސްކޮށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ގިޔާސް ރިޔާޒް، ޓޮރޮޕިކަލް ކަލެކްޝަންގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ސުއޫދު، ވައިސް ޕްރެޒިޓެންޓްގެ މަޤާމުގައި ޔޮޓް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިބްރާހިމް ޝިހާމް، ޓްރެޝަރަރގެ ގޮތުގައި ވިސްޓަރ ޓްރެވެލް އެންޑް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން އަލީ އަހްމަދެވެ.

އިތުރު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ސަން ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާރސްގެ ފަރާތުން އާމިނަތު ނީނާ ނިޒާރް، ޕާލް ޓްރެވެލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަހްމަދު ފިޔާޒް، ރިއޯލޯ ޓްރެވެލްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ހަލީލް، ވޮޔަޖަސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ޖިނާން، އައިލެންޑް ޕާލް ހޮލިޑޭސްގެ ފަރާތުން ހާތިމް ހަސަންއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް