19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

މަޓާޓޯގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑް

މަޓާޓޯގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

  • އެޕްލިކޭޝަން އޮކްޓޯބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގަންނާނެ
  • އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރުގައި
ރިޒުނާ ޒަރީރު | RiznaZareer

| 8 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ހޯމަ 15:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


މަޓާޓޯ އިން ބޭއްވި އެވޯޑްސް ހަފްލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) ގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެގޮތުން އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން އޮކްޓޯބަރ 31ގެ ނިޔަލަށް ބަލައިގަންނާނެ ކަމަށާއި އަދި ނޮވެމްބަރގައި ބާއްވާ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ 15 ދުވަސް ކުރިން އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތައް އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މަޓާޓޯ އިން ބުންޏެވެ.

2006 ވަނަ އަހަރު ވުޖޫދަށް އައި މަޓާޓޯއަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި އެއް އެސޯސިއޭޝަން ކަމަށްވާ އިރު، އާންމު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ޓްރެވެލް އެޖެންޓުންނާއި ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

މަޓާޓޯގެ އެކްޒެކެޓިވް ބޯޑުގައި ނުވަ މެމްބަރުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިރު، މި މަޤާމްތަކަށް މީހުން އައްޔަން ކުރަނީ ކޮންމެ ދެ އަހަރަކުން އެއް އަހަރުއެވެ.

އެގޮތުން މަޤާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކަށް ވޯޓް ދެވޭނީ ހަމަ އެކަނި އާންމު މެމްބަރުންނަށެވެ.  

މިހާރުގެ ބޯޑުގައި އިސްކޮށް ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި އިނަރ މޯލްޑިވްސް ހޮލިޑޭސްގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ގިޔާސް ރިޔާޒް، ޓޮރޮޕިކަލް ކަލެކްޝަންގެ ފަރާތުން އަބްދުﷲ ސުއޫދު، ވައިސް ޕްރެޒިޓެންޓްގެ މަޤާމުގައި ޔޮޓް ޓުއާސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އިބްރާހިމް ޝިހާމް، ޓްރެޝަރަރގެ ގޮތުގައި ވިސްޓަރ ޓްރެވެލް އެންޑް ސަރވިސަސްގެ ފަރާތުން އަލީ އަހްމަދެވެ.

އިތުރު މެމްބަރުންގެ ތެރޭގައި ސަން ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާރސްގެ ފަރާތުން އާމިނަތު ނީނާ ނިޒާރް، ޕާލް ޓްރެވެލް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން އަހްމަދު ފިޔާޒް، ރިއޯލޯ ޓްރެވެލްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ހަލީލް، ވޮޔަޖަސް މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ޖިނާން، އައިލެންޑް ޕާލް ހޮލިޑޭސްގެ ފަރާތުން ހާތިމް ހަސަންއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް