19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ސެމްސަންގް ކުންފުނި

3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ރެކޯޑް ފައިދާއެއް ވެފައިވާކަމަށް ސެމްސަންގްއިން އަންދާޒާކޮށްފި

  • 15.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ފައިދާވެފައިވާކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވޭ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 7 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އާދީއްތަ 18:46 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  5. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް


ސެމްސަންގް ފިހާރައެއްގެ ތެރޭގައި މިހާރު ބައެއް ޕްރޮޑަކްޓްތައް ޓެސްޓްކުރަނީ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގައި ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ފައިދާވެފައިވާކަމަށް ސެމްސަންގް އިލެކްޓްރޯނިކްސްއިން އަންދާޒާކޮށްފިއެވެ. 

ސެމްސަންގްއިން ބުނާ ގޮތުގައި މިއަަހުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގެ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓް 15.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާނެއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގެ ސެމްސަންގްގެ ފައިދާ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ލަފާކޮށްފައި މިވަނީ އެކުންފުނީގެ ޗިޕްތަކުގެ ވިޔަފާރި އިންތިހާއަށް ރަނގަޅުވެފައި ވުމުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ސެމްސަންގް ވަނީ އިންޓެލް ކުންފުނި ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، ޗިޕް އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުނީގެ މަޤާމު ހޯދާފައެވެ. 

އެކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮފިޓްގެ 80 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ޗިޕް ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީއެވެ. މެމޮރީ ޗިޕްގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވިނަމަވެސް، އިލެކްޓްރޯނިކް އައިޓަމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ އެކި ކޮމްޕޯނަންޓްތަކުގެ އަގުތައް ހެޔޮވަމުން ދިޔުމުން ސެމްސަންގްގެ ވިޔަފާރި ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެއެވެ. 

މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ސެމްސަންގެ ފައިދާ 57 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާކަމަށް އެކުންފުނިން ލަފާކުރެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 9 މަސް ދުވަހުގެ ފައިދާއާއި އަޅާބަލާއިރު 4.8 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ފައިދާވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުމާއިއެކު، ސެމްސަންގްގެ ހިއްސާގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޗިޕްގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުވިނަމަވެސް ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ 9 ސީރީޒްގެ ފޯނުތަކަށް އެކުންފުނިން ލަފާކުރި ވަރުގެ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އެޕަލްއާއި ޗައިނާގެ ވާވެއި ފަދަ ކުންފިނިތަކުގެ ސަބަބުން ސްމާޓްފޯނު ބާޒާރުގެ އެންމެ އުހުގައި ފައި ހަމަކުރަން ސެމްސަންގްއަށް ވަނީ ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން 2016 ވަނަ އަހަރު ގެލެކްސީ ނޯޓް 7 ނެރުނުފަހުން އޭގެ ފޯނުތަކުގައި ރޯވަމުން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ސެމްސަންގްއަށް ލިބުނު އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ގެއްލުމުން އަދިވެސް އަރައެއް ނުގަނެވެއެވެ.

ސެމްސަންގްއިން މިއަހަރުގެ 3 ވަނަ ކުއާޓަރގެ ފައިދާ އާއި ހިސާބުތައް ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނީ މިމަހުގެ ފަހުކޮޅުކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް