15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ޓޭބަލް ޓެނިސް

ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު
  • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ޓޭބަލް ޓެނިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން -- ގޫގުލް

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި މަހުގެ 6 ތަރު ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިކޯސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެއެސޯސިއޭޝަންގެ މެއިލް އަށް، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކޯހުގައި ބައިވެރވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯންނަންބަރެއްގެ އިތުރުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މޭލްއެޑްރެސް ވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާ ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް