18 ޖެނުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 13 އުތުރަހަޅަ
12 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:02
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

ޓޭބަލް ޓެނިސް

ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު
  • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖޭގައި މަރުވި ދެމަފިރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފިލިޕީންސް ރޮއްވާލައިފި!
  2. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. އިންޒާރު: ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުތަކާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލަން ފަށަނީ!
  4. މަންމަގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތައް ކުލަ ފަންސުރުގައި!
  5. ޖުމެއިރާ ވިއްޓަވެލީގެ ފަޔަރ ޑާންސަރު މަރުވެގެން ވެއްޓިއްޖެ
  6. ހިޔާނާތް ވީ 4.9 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް، އެކަމުގައި އުޅެނީ އެންމެ މުވައްޒަފެއް: އިންޓާނަލް އޮޑިޓް
  7. އައްޑޫސިޓީ މީދުއަކީ މުޅި ރާއްޖޭގެ އިންސާފު ގާއިމްކުރުމާ ހަވާލުވެފައި އޮތް ރަށް: ރައީސް ނަޝީދު
  8. އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ހުކުރު ދުވަހު 14:30-20:30 އަށް


ޓޭބަލް ޓެނިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން -- ގޫގުލް

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި މަހުގެ 6 ތަރު ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިކޯސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެއެސޯސިއޭޝަންގެ މެއިލް އަށް، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކޯހުގައި ބައިވެރވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯންނަންބަރެއްގެ އިތުރުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މޭލްއެޑްރެސް ވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާ ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް