26 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 05 ބުރުނު
19 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ޓޭބަލް ޓެނިސް

ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު
  • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
  2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
  3. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
  4. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  5. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  6. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
  7. ލަންކާއަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ސަރުކާރުގެ ބޮޑު އިހުމާލެއް!
  8. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ


ޓޭބަލް ޓެނިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން -- ގޫގުލް

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި މަހުގެ 6 ތަރު ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިކޯސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެއެސޯސިއޭޝަންގެ މެއިލް އަށް، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކޯހުގައި ބައިވެރވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯންނަންބަރެއްގެ އިތުރުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މޭލްއެޑްރެސް ވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާ ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް