26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

ޓޭބަލް ޓެނިސް

ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • މިކޯސް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހު
  • ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 15:40 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ޓޭބަލް ޓެނިސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން -- ގޫގުލް

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން މި މަހުގެ 6 ތަރު ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓީޓީ އަމްޕަޔާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މިކޯސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނުވަ ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކަމަށެވެ. އަދި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމަށާއި ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިއަދުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން ކަމަށް ވެސް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދެ އެވެ.

 

ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެއެސޯސިއޭޝަންގެ މެއިލް އަށް، ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މައުލޫމާތުތައް ފޮނުވޭނެ ކަމަށެވެ.

 

ކޯހުގައި ބައިވެރވާ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގާދޭ ކާޑުގެ ނަންބަރާއި ފުރިހަމަ ނަމާއި ގުޅޭނެ ފޯންނަންބަރެއްގެ އިތުރުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ މޭލްއެޑްރެސް ވެސް ފޮނުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން މައުލޫމާ ދެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް