23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

އެމެރިކާ އާއި އިރާން

އެމެރިކާއިން އިރާނަށް "ނޯޓިސް" ދީފި!

  • އިރާނުން ބުދަ ދުވަހު ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:34 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
  8. ވަގުތެޔޮ ސްޕެޝަލް ގެ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށައެޅީ އިލެކްޝަންސް އިން!


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އިރާނުން ބުދަ ދުވަހު ޓެސްޓްކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ އދގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ގަރާރާއި ހިލާފަށް ކަމަށާއި މިއަދުން ފެށިގެން އިރާނަށް "ނޯޓިސް" ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ މައިކަލް ފްލިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގެ ބްރީފިންގ ރޫމްގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ފްލިން ވިދާޅުވީ އިރާނާއި މެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މީގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން އިރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި، އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ހާލަތަށް އިރާނުގެ މައްސަލަ ކުރއަށް ގޮސްފި ނަމަ، އެކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވުމުން މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން އެނގިގެންދާނޭ ކަމަށެވެ.

 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފްލިންވަނީ އޮބާމާގެ ޒައާމަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. ފްލިން ވިދާޅުވީ އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އިރާންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ އޮބާމާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

 

އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޓެސްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހޫތީ ޖަމާއަތްތަކުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް