13 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 04 މުލަ
06 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:45

އެމެރިކާ އާއި އިރާން

އެމެރިކާއިން އިރާނަށް "ނޯޓިސް" ދީފި!

  • އިރާނުން ބުދަ ދުވަހު ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓްކުރި
ރުޝްދާ ރަޝީދު | rushdhar

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:34 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  7. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް -- ގޫގުލް

އިރާނުން ބުދަ ދުވަހު ޓެސްޓްކުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓް ކޮށްފައިވަނީ އދގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ގަރާރާއި ހިލާފަށް ކަމަށާއި މިއަދުން ފެށިގެން އިރާނަށް "ނޯޓިސް" ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްވައިޒަރ މައިކަލް ފްލިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގެ ބްރީފިންގ ރޫމްގައި ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ފްލިން ވިދާޅުވީ އިރާނާއި މެދު އަޅާނޭ ފިޔަވަޅަކާ މެދު މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، މީގެ ތަފްސީލެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

ވައިޓްހައުސްގެ އޮފިޝަލެއް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އިން އިރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ވިސްނަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި، އަސްކަރީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ޖެހޭ ހާލަތަށް އިރާނުގެ މައްސަލަ ކުރއަށް ގޮސްފި ނަމަ، އެކަން ކުރަން ސަރުކާރުން ތައްޔާރުކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް އެމެރިކާ އިން ތައްޔާރުވުމުން މައްސަލައިގެ ސީރިއަސްކަން އެނގިގެންދާނޭ ކަމަށެވެ.

 

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފްލިންވަނީ އޮބާމާގެ ޒައާމަތަށް ފާޑުވިދާޅުވެފަ އެވެ. ފްލިން ވިދާޅުވީ އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި އިރާންގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ގެންނަން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު ކަމަށާއި އޭގެ ފައިދާ އޮބާމާ ނަގާފައިނުވާ ކަމަށެވެ.

 

އިރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ޓެސްޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހޫތީ ޖަމާއަތްތަކުން ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ކަމަށެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް