19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުން

ސީރިއަށް ސުލްހަ ގެންނަން ތުރުކީން މަޝްވަރާ ކުރާނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ، ސަރުކާރަކާ ނޫން: އުރްދުޣާން

  • ސީރިއާ ދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތި ވަމުން
  • ސީރިއާއަށް ހައްލެއް ގެންނަން އެހެން ގައުމްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރާނަން: ތުރުކީ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 11:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  4. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  5. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  6. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  7. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  8. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި


ސީރިއާ ސަރުކާރުން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި އާންމުން ގަތުލުކުރާ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވޭ -- ގޫގުލް

ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް ހައްލެ ހޯދައިދޭން ތުރުކީން މަޝްވަރާ ކުރާނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ ކަމަށް ރައީސް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން އެއްބާރުލުން ދޭ ސީރިއާގެ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.  ސީރިއާ ސަރުކާރުން ދަނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި އާންމުންނާއި ކުޑަކުދިން އަދި އަންހެނުން މަރަމުން ކަމަށް އުރުދުޣާން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ތުރުކީން ހުރީ ރަޝިއާއާއި ގުޅިގެން ނަމަވެސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ކޮންމެ ޖަމާއަތަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ފެންނަ ކޮންމެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ސީރިއާއިން އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަ ވެރިންނާ ކުރާ ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއަކީ ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް އެންމެ ވާގިވެރިވާ ދެ ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. އަނެއް ގައުމަކީ އީރާނެވެ.

ސީރިއާއަށް ހައްލެއް ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ރަޝިއާއި ޖާމަނީއާއި ފްރާންސާއެކީގައި ސަމިޓެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް