25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ސީރިއާގެ ހަމަނުޖެހުން

ސީރިއަށް ސުލްހަ ގެންނަން ތުރުކީން މަޝްވަރާ ކުރާނީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ، ސަރުކާރަކާ ނޫން: އުރްދުޣާން

  • ސީރިއާ ދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތި ވަމުން
  • ސީރިއާއަށް ހައްލެއް ގެންނަން އެހެން ގައުމްތަކާއެކު މަޝްވަރާ ކުރާނަން: ތުރުކީ
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 3 އޮކްޓޯބަރ 2018 | ބުދަ 11:45 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ސީރިއާ ސަރުކާރުން ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި އާންމުން ގަތުލުކުރާ ކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވޭ -- ގޫގުލް

ސީރިއާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަށް ހައްލެ ހޯދައިދޭން ތުރުކީން މަޝްވަރާ ކުރާނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ ކަމަށް ރައީސް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާއިން އެއްބާރުލުން ދޭ ސީރިއާގެ ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.  ސީރިއާ ސަރުކާރުން ދަނީ ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތް ހުއްޓުވުމުގެ ނަމުގައި އާންމުންނާއި ކުޑަކުދިން އަދި އަންހެނުން މަރަމުން ކަމަށް އުރުދުޣާން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ.

އުރުދުޣާން ވިދާޅުވީ ތުރުކީން ހުރީ ރަޝިއާއާއި ގުޅިގެން ނަމަވެސް ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަނގުރާމަވެރި ކޮންމެ ޖަމާއަތަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ތައްޔާރު ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭގެ މާނައަކީ ހަނގުރާމައިގެ މައިދާނުން ފެންނަ ކޮންމެ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ސީރިއާއިން އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަ ވެރިންނާ ކުރާ ހަނގުރާމާގައި ރަޝިއާއަކީ ސީރިއާގެ ސަރުކާރަށް އެންމެ ވާގިވެރިވާ ދެ ގައުމުގެ ތެރެއިން އެއް ގައުމެވެ. އަނެއް ގައުމަކީ އީރާނެވެ.

ސީރިއާއަށް ހައްލެއް ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ރަޝިއާއި ޖާމަނީއާއި ފްރާންސާއެކީގައި ސަމިޓެއް ބާއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް