19 އޭޕުރިލް 2019 | ހުކުރު | 12 އައްސިދަ
12 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:14
އަސްރު 15:19
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:45

އިރާގުގެ އިންތިޚާބު

އިރާގުގެ ރައީސްކަމަށް ބްރަހަމް ސާލިޙް އިންތިޚާބުކޮށްފި

  • ބްރަހަމް ސާލިހްއަށް 219 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 2 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 23:41 | |

މަގުބޫލް

  1. ފްރާންސް އަންހެން ކުއްޖާ ކުރި ތުހުމަތުތައް ގާޒީ އާދަމް އާރިފް ދޮގުކުރައްވައިފި
  2. އަންނަ ސީޒަނަށްފަހު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް ދޫކޮށްލަނީ
  3. އެސްއެމްއީ ބޭންކުން އިތުރު ދެ ލޯނެއް ތައާރަފްކޮށްފި
  4. ސަލްމާންގެ ޒުވާންކަމުގެ އަސަރު ޕެރިސް ހިލްޓަން އަށް ކޮށްފި!
  5. ޕާޓީއަކާއި ގުޅެން ޖެހުނަސް އެކަން ކުރާނަން: ސައުދު
  6. މި ހިނގާ މަޖިލީހަކީ އެންމެ ހަޑި މުޑުދާރު މަޖިލިސް: ނާޝިދު
  7. އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގައި ސިއްރު ވޯޓު ނެގުމާމެދު ހިޔާލުތަފާތު ވެއްޖެ
  8. ފަތަހަ ސުންބުލި ކައިރިން ފައިސާތަކެއް ފޭރެން މަސައްކަތްކުރި މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި


އިރާގުގެ ރައީސްކަމަށް އައްޔަން ކުރެވުނު ބްރަހަމް ސާލިހް -- އާކައިވް

އިރާގުގެ ރައީސްކަމަށް ކުރުދީންގެ ދުވަސްވީ ސިޔާސީ ލީޑަރެއްކަމަށްވާ ބްރަހަމް ސާލިހް އެ ގަައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން އަންގާރަ ދުވަހު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ގައުމުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީއިންވެސްވަނީ އެކަން އިއުލާނުކޮށްފައެވެ.

"މިއަދަކީ އިރާގަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަހެއް. ޑިމޮކްރަސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި،" ސާލިހް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޕެޓްރިއޯޓިކް ޔޫނިއަން އޮފް ކުރުދިސްތާން ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވެ ވަޑައިގަންނަވާ މަޖިލިސް މެމްބަރު، ރިބްވާރް ތާހާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިރާގުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބްރަހަމް ސާލިހްއަށް 219 ވޯޓް ލިބިވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އިރާގުގެ ސަލާމަތާއި އެކުވެރިކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑު ވައުދުވަން" ހުވާ ކުރައްވަމުން ސާލިޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިރާޤްގެ ސަގާފަތަށް ބަލާއިރު ރައީސްގެ މަގާމު އާއްމުކޮށް އޮންނަނީ ކުރުދީއެއްގެ އަތުގައެވެ. އިރާގްގެ ރައީސްގެ މަގާމަކީ ވަރަށްބޮޑަށް ރަމްޒީ މަގާމެކެވެ.

ނަމަވެސް މި ވޯޓްވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މެއި މަހު ބޭއްވި އިންތިޚާބަށްފަހު އައު ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމުގައި ކުރިޔަށް އެޅިގެންދިއަ ފިޔަވަޅަކަށެވެ.

އިރާގުގެ ގާނޫނުއަސާސީ ބުނާގޮތުން ސަރުކާރު އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ގާނޫނުހަދާ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ގޮޑިލިބިފައިވާ ކޯލިޝަނަކުން ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް ސާލިހަށް 15 ދުވަސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވަޑަައިގަންނަވާ ބޭފުޅަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލިސް އެކުލަވާލައި މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަށް 30 ދުވަސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް