23 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 05 ހުވަން
17 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:33
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:22
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

  • މިއީ އެ އެތޯރިޓީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިނު މަސް ދުވަސް
  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 28000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް މީރާއިން ހިދުމަތްދީފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 01:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. ''އަހަރެންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭނީ އައިމަން''
  3. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  4. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  5. ހިޔާ މަޝްރޫއު: ޕްލޭނެއް ނެތި ކުރިއަށް؟!
  6. ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅު ހިންގަން އުފެއްދި ކުންފުނީގައި ސިއްސައިގެންދާވަރުގެ ކޮރަޕްޝަން!
  7. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  8. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި


ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ -- މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީއަށް، 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އެތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

މިރާއިން ބުނީ، އެ އިދަރާއަށް ޓެހުގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ އެ އެތޯރިޓީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މަސް ދުވަސްކަމަށެވެ. މިރާ ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 28000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް މީރާއިން ހިދުމަތްދީފައިވާކަމަށެވެ.

 

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ޓެސްކްތަކުގެ ސުންގަނޑިތައް ހަމަވެގެންދިޔައިރު، މީރާއިން ވަނީ ބާރުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބާ ޖަމަލުއްދީން އިމާރާތުގައި ކައުންޓަރު ބަހައްޓައިގެންވެސް ޓެކްސް ބަލައިގެންފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖީއެސްޓީ އާއި، ބީޕީޓީގެ އިތުރުން ދެ ވަނަ އިންޓަރިމް ޕެމެންޓްވެސް މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

 

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސްތަކެއް ނަގަމުން އަންނައިރު، އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ކަލެކްޓްކުރަނީ މީރާއިންނެވެ. މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާއިރު، ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ބާވަތްތަކަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް