22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:09
އަސްރު 15:20
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ

  • މިއީ އެ އެތޯރިޓީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިނު މަސް ދުވަސް
  • ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 28000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް މީރާއިން ހިދުމަތްދީފައިވޭ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 01:31 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީ -- މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހު ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވޭ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ޖެނުއަރީ މަހު، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އެތޯރިޓީއަށް، 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާކަމަށް އެ އެތޯރިޓީން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

 

މިރާއިން ބުނީ، އެ އިދަރާއަށް ޓެހުގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ އެ އެތޯރިޓީގެ ތާރީހުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދަދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބުނު މަސް ދުވަސްކަމަށެވެ. މިރާ ބުނީ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކަނިވެސް 28000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތަށް މީރާއިން ހިދުމަތްދީފައިވާކަމަށެވެ.

 

ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ޓެސްކްތަކުގެ ސުންގަނޑިތައް ހަމަވެގެންދިޔައިރު، މީރާއިން ވަނީ ބާރުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ބާ ޖަމަލުއްދީން އިމާރާތުގައި ކައުންޓަރު ބަހައްޓައިގެންވެސް ޓެކްސް ބަލައިގެންފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖީއެސްޓީ އާއި، ބީޕީޓީގެ އިތުރުން ދެ ވަނަ އިންޓަރިމް ޕެމެންޓްވެސް މީރާއަށް ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައިގެންފައިވެއެވެ.

 

ސަރުކާރު ހިންގުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެކްސްތަކެއް ނަގަމުން އަންނައިރު، އެ ހުރިހާ ފައިސާއެއްވެސް ކަލެކްޓްކުރަނީ މީރާއިންނެވެ. މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ފަށާއިރު، ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ ބައެއް ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޓެކްސް ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ބާވަތްތަކަކުން ޓެކްސް ނެގުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް