18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހޭންޑްބޯލް

ދެވަނަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

 • މުބާރާތް ހުޅުވީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ޓީމުގެ މެޗުން
 • ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން
 • މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:52 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
 4. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
 5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ބުދަ ދުވަހު ފެށި އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް ބައްދަލުކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެވަނަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި އެވެ.

ޖުމްލަ 14 އޮފީހަކުން 10 އަންހެން ޓީމާއި 4 ފިރިހެން ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުޅެފައި ވަނީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ޓީމަކާއި ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެކެވެ.

ވެހެމުންދިޔަ ބޯވާރޭގައި ކުޅުނު މި މެޗު 7 ޕޮއިންޓް 5 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެވެ.

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންނަކީ ވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކުޅިވަރާއި ވަޒީފާތަކުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިކުދިންނަށް ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ އޯޕެނިންގް މެޗަށްފަހު ކުރިއަށްދިޔައީ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ގޭސް އެވެ. މި މެޗު 19 ޕޮއިންޓް 3 ޕޮއިންޓުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އައިޝަތު ނާޒިމާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން މިރޭވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ އެ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް