16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ހޭންޑްބޯލް

ދެވަނަ އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

 • މުބާރާތް ހުޅުވީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ޓީމުގެ މެޗުން
 • ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމުން
 • މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މިރޭގެ މެޗުތައް ފަސްކޮށްފި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:52 | |

މަގުބޫލް

 1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
 2. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
 3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
 4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
 5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
 6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
 7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
 8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ބުދަ ދުވަހު ފެށި އޮފީސް ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވް ގޭސް ބައްދަލުކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަޒުމޫން އަހުމަދު

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެވަނަ އޮފީސް ކޮމްޕެނީ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި އެވެ.

ޖުމްލަ 14 އޮފީހަކުން 10 އަންހެން ޓީމާއި 4 ފިރިހެން ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ފުރަތަމަ ކުޅެފައި ވަނީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންގެ ޓީމަކާއި ހޭންޑްބޯޅަ މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެކެވެ.

ވެހެމުންދިޔަ ބޯވާރޭގައި ކުޅުނު މި މެޗު 7 ޕޮއިންޓް 5 ޕޮއިންޓުން ކާމިޔާބުކުރީ ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ހޮވާލެވުނު ޓީމެވެ.

ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނީ އަޑު އިވުމުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ކުދިންނަކީ ވެސް އެހެން މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކުޅިވަރާއި ވަޒީފާތަކުގައި ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތަކެއް ދޭންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން މިކުދިންނަށް ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ކުޅެލުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ އޯޕެނިންގް މެޗަށްފަހު ކުރިއަށްދިޔައީ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ގޭސް އެވެ. މި މެޗު 19 ޕޮއިންޓް 3 ޕޮއިންޓުން ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ޓީމެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ހޮވުނީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އައިޝަތު ނާޒިމާ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން މިރޭވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މޫސުން ތަން ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ އެ މެޗުތައް ވަނީ ފަސްކުރެވިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް