16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 12 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

އިވަނޮވިކް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިވަނޮވިކް ޒެނިތަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  • ޒެނިތުގައި ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސެންޓާ އަށް ނުވަތަ ކަނާތް ފަޅިއަށް: އިވަނޮވިކް
  • ޒެނިތަށް ކުޅެން އަބަދުވެސް އައީ އުންމީދުކުރަމުން: އިވަނޮވިކް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:39 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ޗެލްސީ އަށް ކުރިން ކުޅުނު އިވަނޮވިކް -- ގޫގުލް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އިވަނޮވިކް ޒެނިތް އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އިވަނޮވިކް ޗެލްސީ ދޫކޮށްލިކަން އެޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ޒެނިތުންވެސް ވަނީ އޭނާ އެކްލަބާ ގުޅުނުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވީ އަގެއް އަދި ކަށަވަރެއްނުވެއެވެ.

ޒެނިތުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިވަނޮވިކް ބުނީ ޒެނިތް ކަހަލަ ބޮޑު ކްލަބަކަށް ބަދަލުވެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައިހުރި ކަމަށެވެ.

އިވަނޮވިކް ބުނީ ރަޝިއާ އަށް އެނބުރި އައިސް އެގައުމުގެ ކްލަބަކަށް ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް އުންމީދުކުރަމުން އައި ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ހުރި ލެވެލްގައި ކުރިޔަށް އޮތް ގިނަ ސީޒަންތައް ކުޅެވޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޒެނިތުގައި އޭނާ ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސެންޓާ އަށް ނުވަތަ ކަނާތް ފަޅިއަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގޮތް ނިންމާނީ ކޯޗު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޯޗުގެ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް އޭނާ އިހުތިރާމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާ ކްލަބަކުން 2007 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީއާ ގުޅުނު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އިވަނޮވިކް ވަނީ ޗެލްސީ އަށް ކުޅުނު 376 މެޗުގައި 33 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެޓީމާއެކު ދެ ޕްރިމިއާ ލީގު، ތިން އެފްއޭ ކަޕް، އެއް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި އެއް ޔޫރޮޕާ ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް