26 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 06 އަތަ
16 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:13
މަޣްރިބް 18:02
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އިވަނޮވިކް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އިވަނޮވިކް ޒެނިތަށް ބަދަލުވެއްޖެ

  • ޒެނިތުގައި ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސެންޓާ އަށް ނުވަތަ ކަނާތް ފަޅިއަށް: އިވަނޮވިކް
  • ޒެނިތަށް ކުޅެން އަބަދުވެސް އައީ އުންމީދުކުރަމުން: އިވަނޮވިކް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:39 | |

މަގުބޫލް

  1. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  2. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  3. ރައީސް ޔާމީން އިންތިޚާބުން ފެއިލްވީ ލީޑަރޝިޕުގެ އަމިއްލަ އެދުމާހުރެ: ޑޭވް
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. އިންތިހާބުގެ ފަހުން ހަދާ އެއްބަސްވުންތަކާ ދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް ޒިންމާއެއް ނުވާނަން: ހަސަން
  6. ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ގެތަކުން ނިކުތުމަށް އިޒްރާއިލުން އަންގައިފި
  7. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!
  8. ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ހީކޮށްގެން ތިބީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް: އަބްދުއްރަހީމް


ޗެލްސީ އަށް ކުރިން ކުޅުނު އިވަނޮވިކް -- ގޫގުލް

ޗެލްސީ ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެޓީމުގެ ޑިފެންޑަރު އިވަނޮވިކް ޒެނިތް އެސްޓީ ޕީޓާސްބާގް އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

އިވަނޮވިކް ޗެލްސީ ދޫކޮށްލިކަން އެޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާއިރު، ޒެނިތުންވެސް ވަނީ އޭނާ އެކްލަބާ ގުޅުނުކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ އެ ކްލަބަށް ބަދަލުވީ އަގެއް އަދި ކަށަވަރެއްނުވެއެވެ.

ޒެނިތުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އިވަނޮވިކް ބުނީ ޒެނިތް ކަހަލަ ބޮޑު ކްލަބަކަށް ބަދަލުވެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށާއި، ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅިގެން ކާމިޔާބު ހޯދަން ކެތްމަދުވެފައިހުރި ކަމަށެވެ.

އިވަނޮވިކް ބުނީ ރަޝިއާ އަށް އެނބުރި އައިސް އެގައުމުގެ ކްލަބަކަށް ކުޅުމަކީ އަބަދުވެސް އުންމީދުކުރަމުން އައި ކަމެއް ކަމަށާއި، މިހާރު ހުރި ލެވެލްގައި ކުރިޔަށް އޮތް ގިނަ ސީޒަންތައް ކުޅެވޭނެ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އޭނާ ބުނީ ޒެނިތުގައި އޭނާ ކުޅެން ބޭނުންވަނީ ސެންޓާ އަށް ނުވަތަ ކަނާތް ފަޅިއަށް ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް ގޮތް ނިންމާނީ ކޯޗު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޯޗުގެ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް އޭނާ އިހުތިރާމުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާ ކްލަބަކުން 2007 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީއާ ގުޅުނު އުމުރުން 32 އަހަރުގެ އިވަނޮވިކް ވަނީ ޗެލްސީ އަށް ކުޅުނު 376 މެޗުގައި 33 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް، އެޓީމާއެކު ދެ ޕްރިމިއާ ލީގު، ތިން އެފްއޭ ކަޕް، އެއް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި އެއް ޔޫރޮޕާ ލީގުވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް