18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ

އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ލީޑަރާ އެކު 40 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ސިފައިން ބުނެފި

  • އެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގީ ސައުދީ ކޯލިޝަނުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު
  • އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާ ކުރިމަތިލީ ހުދައިދާގެ ހުޅަނގުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 2 އޮކްޓޯބަރ 2018 | އަންގާރަ 10:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  2. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  3. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  4. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  5. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  6. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  7. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  8. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!


ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ފަށާފައި ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރު -- ގޫގުލް

އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ލީޑަރާ އެކު 40 ހަނގުރާމަވެރިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ސިފައިން ބުނެފިއެވެ.

އެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގީ ސައުދީ ކޯލިޝަނުގެ އެއްބާރުލުމާ އެކު ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންނާ ކުރިމަތިލީ ހުދައިދާގެ ހުޅަނގުން ކަމަށް ޔަމަނުގެ ސިފައިން ބުނެއެވެ. 

ސިފައިންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓްތަކަށް ބަލާއިރު މަރުވި ލީޑަރަކީ އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ އެންމެ އިސް އެއް ލީޑަރެވެ. އޭނާއަކީ ގޮވާ މައިންތަކާއި އެކި ކަހަލަ ބޮން ތައްތައްޔާރު ކުރުމުގެ މާހިރެކެވެ.

އޭނާއަކީ މީގެ ހަތް ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ލުބުނާނުގަޔާއި އީރާނުގައި ސިފައިންގެ ތަމްރީން ހެދި މޮޅު މީހެކެވެ.

ޔަމަނުގައި 2014 އިިން ފެށިގެން ދާހިލީ ހަނގުރާމަ ހިނގަމުންދާއިރު، އެ ހަނގުރާމަ ފެށެން ދިމާވީ ހޫޘީންގެ ޝީއީ ހަނގުރާމަވެރިން ވެރިރަށް ސަންޢާ އަށް އަރައި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު އިން ބަލައިގެންފައިވާ ރައީސް އަބްދުއް-ރައްބޫ މަންސޫރު ހާދީގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމުން ވައްޓާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

ސައުދީ އިން އިސްވެ އޮވެ، 2015 ގައި ހަނގުރާމައިގެ ހާއްސަ ކޯލިޝަނެއް އުފައްދައި ހޫޘީންނާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަން ފެށިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދުﷲ ޖަމީލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް