23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ޑޭވިޑް ލުއިޒް

ހިލޭޖެހުން ނަގަން ފަރިތަ ނުކުރާކަމަށް ޑޭވިޑް ލުއިޒް އެއްބަސްވެއްޖެ

  • ޑޭވިޑް ލުއިޒްގެ ހިލޭ ޖެހުމަކީ ވޯލްޑްކްލާސް ހިލޭޖެހުމެއް: ކްލޮޕް
ލީވާން އަލީ | MrLeevaan

| 2 ފެބުރުވަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 00:14 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ޑޭވިޑް ލުއިޒް ފޮނުވާލި ހިލޭޖެހުން -- ޓްވިޓަރ

ހިލޭ ޖެހުން ނަގަން ފަރިތަނުކުރާކަމަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ޑިފެންޑަރު ޑެވިޑް ލުއިޒް ބުނެފި އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ޗެލްސީ އާއި ލިވަޕޫލްއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ކާމިޔާބުކުރި ހިތްގައިމު ހިލޭ ޖެހުމާ ބެހޭގޮތުން ބީޓީ ސްޕޯޓް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނީ ބައެއް ފަހަރު ސަޕޯޓަރުން ހައިރާންކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ދުވަހަކުވެސް ހިލޭ ޖެހުން ނަގަން ފަރިތަކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް ލުއިޒް ބުނީ އޭނާ ދެކޭ ގޮތުގައި ހިލޭ ޖެހުމަކީ އޮޓޮމެޓިކް އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ފަރިތަވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭނާ ބުނީ މެޗެއްގައި ހިލޭ ޖެހުމެއްގެ ބޭނުން ހިފަންޖެހޭ ފަހަރުތައްވެސް އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ޑޭވިޑް ލުއިޒްގެ ހިލޭ ޖެހުމަށް ތައުރީފްކުރަމުން ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ކްލޮޕް ބުނީ އެ ހިލޭ ޖެހުމަކީ "ވޯލްޑްކްލާސް" ފެންވަރުގެ ހިލޭޖެހުމެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ލިވަޕޫލްގެ ކީޕަރު މިގްނޮލެޓްވެސް އެކަމާ ހައިރާންވެފައިހުރި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ބުނީ މިގްނޮލެޓް އެ ހިލޭ ޖެހުމާމެދު ހައިރާންނުވާ ނަމަ، އެ ބޯޅަ ދިފާއުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ ބޯޅަ ގޯލުގެ ކަނަށް ދިއުމާއެކު މަތަކުރެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތްކަން އެނގޭކަމަށްވެސް ކްލޮޕް ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް